Spring til indhold
Luk

Hjerneskadecentret

Hjerneskadecentret er et af de seks hjerneskadecentre i Danmark, der tilbyder tværfaglig rehabilitering til personer over 18 år, der har erhvervet en let til moderat ikke-fremadskridende hjerneskade som ung eller voksen.

De, der er deltager i et forløb på Hjerneskadecentret, har overvejende usynlige følger efter hjerneskade – det vil sige kognitive, personlighedsmæssige og sociale følgevirkninger.

Du bliver henvist til centret for at få afklaret dine fremtidige arbejdsmuligheder og for at få støtte til bedre at håndtere hjerneskaderelaterede problematikker, så dine muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet bedres.

Formålet med rehabiliteringen er: 

  • At give dig og dine pårørende indsigt i følgevirkninger efter en hjerneskade og forståelse for ressourcer og vanskeligheder i den nye situation.
  • At forbedre dit kognitive, praktiske, fysiske, følelsesmæssige og sociale funktionsniveau.
  • At lære dig kompenserende strategier, der kan bedre dit funktionsniveau og din opgaveløsning og dermed dine muligheder for at deltage på arbejdsmarkedet igen.

Rehabiliteringsprocessen indebærer en udvikling fra patient til en selvstændig person, som i videst muligt omfang kan tage ansvar i sit eget liv. Det er derfor en forudsætning, at du og de pårørende deltager aktivt i rehabiliteringsforløbet.

Hjerneskadecentret

Rismarksvej 80, fløj 0
5200 Odense V
T: 63 75 21 60
E: hjernecenter@odense.dk

Servicedeklaration