Spring til indhold
Luk

Kvalitetssikring for cyklister


Kvalitetssikring for cyklister er en del af Odense Kommunes Cykelhandlingsplan 2015-2018. En kvalitetsmanual skal sikre, at cyklister tænkes ind i nye vejprojekter.

Fremover skal nye vejprojekter kvalitetsikres, således at cyklisterne får optimale løsninger i balance med de øvrige trafikanter. Det betyder, at både alle interne og eksterne parter 
skal følge disse retningslinjer.

Der findes danske vejledende vejregler, men hensigten med kvalitetmanualen er at fastlægge et højere ambitionsniveau med vægt på cyklisternes fremkommelighed og sikkerhed. Hvis Odense udvikler særligt gode løsninger, vil de kunne optages i vejreglerne.

I manualen stilles der krav til både udformning af kryds, strækninger og hensyn til driften. Prioriteringen af cyklisters fremkommelighed skal ske i balance med prioriteringen af andre trafikanter.

Læs hele kvalitetsmanualen for cyklister