Spring til indhold
Luk

EN AF OS Kampagnen "Al viden og information er med til at nedbryde fordomme"
I Odense Kommune har vi derfor budt EN AF OS Kampagnen velkommen.

EN AF OS KAMPAGNEN    

Der er et behov for at afstigmatisere psykiske sygdomme og for at øge tolerance, åbenhed og inklusion i samfundet for mennesker med psykisk sygdom.
Derfor er en række organisationer og myndigheder gået sammen med det mål for øje. Det kaldes den 'fælles indsats'. Bag den ’fælles indsats’ står: Det Sociale Netværk, PsykiatriFonden, Trygfonden, regionerne, Danske Regioner, KL, Socialministeriet, og Sundhedsstyrelsen. Den fælles indsats blev indledt i 2010 og er planlagt at fortsætte mindst fem år frem.

Læs om den nationale indsats her

I Odense Kommune er det Pio Psyk Info Odense, der driver med kampagnen, og vores opgave er at sætte fokus på menneskers tanker og handlinger i forhold til psykisk sygdom.
For at få EN AF OS Kampagnen bredt så meget som muligt ud i vores by, har Pio Psyk Info Odense nedsat en samarbejdsgruppe, en lokalkomité, bestående af repræsentanter fra Odense.
Komitéen mødes en gang om året og har til opgave at pege på, hvor, hvem og måske hvordan det vil være en god ide at arbejde med emnet stigmatisering og holdningsbearbejdning på deres arbejdsområder. Se mere under menupunktet "Lokalkomitè

Selve kampagnen er opdelt i 5 indsatsområder, som vi arbejder indenfor.

Projektets 5 indsatsområder: arbejdsmarkedet, børn og unge, medarbejdere, brugere og pårørende samt medier/offentligheden.

Dette gøres gennem forskellige fokuserede indsatser, f.eks.:

  • Planlægning og afvikling af "Ungedagen", som er blevet en tilbagevendende årlig begivenhed. læs om Ungedagen 2012 i menuen til venstre.
  • Oprettelse af "Ambassadørkorps" - en gruppe af mennesker, der lever med eller har levet med psykisk sygdom, og som er på et sted i deres liv, hvor de er parate til at holde foredrag om, hvordan de har oplevet fordomme i forhold til at være psykisk syg. Pio planlægger og formidler kontakter mellem ambassadørerne og steder, hvor man ønsker en debat om emnet.
  • Planlægning og gennemførelse af en brugerundersøgelse omhandlende medarbejdere og chefers syn på kolleger/medarbejderes  eventuelle fravær og tilbagevenden på grund af psykisk sygdom. Undersøgelsen omfatter 50 arbejdspladser.
  • Besøg i bylivet, f.eks. i indkøbscentre m.v. med kampagne materiale, hvor rådgivere fra Pio står klar til en snak og til at uddele materiale - både om kampagnen og også om psykisk sygdom og rådgivnings og behandlingsmuligheder.
  • Festivaller - i 2013 var 2 rådgivere fra Pio på Langelandsfestivallen for at få en uforpligtende snak med publikum og udlevere informationsmateriale om dels kampagnen og forskellige psykiske lidelser og hjælpemuligheder.
  • Planlægning og afholdelse af foredragsaftener med aktuelt indhold i forhold til indsatsområderne i kampagnen.