Spring til indhold
Luk

Åben anonym rådgivning


Vi tilbyder åben, anonym rådgivning til borgere i Odense kommune, der har gavn af professionel rådgivning og vejledning. Tilbuddet er gratis. Formål med samtalen:

  • Forebyggende og sundhedsfremmende karakter med fokus på tidlig indsats
  • I samarbejde med borgeren afdække problemernes karakter og omfang. Og sammen prioriterer disse
  • At hjælpe borgeren til selv at komme videre ved hjælp af rådgivning og vejledning samt at styrke borgerens handlekompetencer og mestring
  • Hvis der er brug for det, guides borgeren videre til anden form for støtte og behandling idenfor de regionale, kommunale eller frivillige tilbud