Spring til indhold
Luk

Adgang og færdsel

Vis hensyn hvor du færdes, både over for mennesker, dyr og planter - og efterlad kun dit fodspor!

Adgang
Du er velkommen på offentlige arealer, på stranden, på veje og stier og på udyrkede arealer, når de ikke er indhegnet. Er der en faldlåge i, er der også offentlig adgang. På offentligt ejede arealer må du færdes døgnet rundt - på private arealer fra kl. 06.00 til solnedgang.
 
Hunde
Hunde skal føres i snor, dog ikke påkrævet i strandkanten i tiden 1. oktober til 1. marts.
 
Reservater
For at beskytte fuglene er der flere steder etableret reservater, både til lands og til vands.

I disse røde zoner       har dyrene ”helle”, og derfor må du ikke færdes her.
Omkring reservaterne er motorsejlads kun tilladt med maks. 6 knob.
 
Hensynsområder
Uden for reservaterne findes også vigtige levesteder for fugle. Disse områder er markeret med gult . Her findes der mange vandfugle, og derfor bør du vise hensyn og begrænse forstyrrelserne.
 
Tag hensyn til fuglene
Forstyrrelser kan stresse fugle, så de opgiver at passe på deres unger eller måske helt forlader fjorden. Gå derfor ikke i land, hvor der er kolonier (skrigende måger og terner) og tag ikke ophold nær reder og unger (læg mærke til urolige forældrefugle).
Ved at begrænse din færdsel i sårbare områder og vise hensyn, kan du bidrage til at Odense Fjord fortsat er en naturperle, hvor der er plads til naturen og friluftslivet.