Spring til indhold
Luk

Odense Bæredygtighedspris

Odense Bæredygtighedsråd uddeler hvert år Odense Bæredygtighedspris til et bæredygtigt initiativ i Odense. 

Den seneste vinder var:
 
UngOdense, ”Læring for Fremtiden” – et bæredygtigt udviklingsprojekt 
Med projektet Læring for Fremtiden giver ungdomsskolen UngOdense børn og unge i Odense viden om og handlekompetencer inden for bæredygtighedsområdet. Der tages udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål, som sættes ind i et lokalt og globalt perspektiv.

En opfordring til action 

Odense Bæredygtighedspris er indstiftet af Odense Bæredygtighedsråd, som arbejder for at skabe nye bæredygtige løsninger i Odense.
Bæredygtighedsprisen har til formål, at opfordre aktører i Odense til at starte nye bæredygtige initiativer eller videreudvikle på initiativer, der allerede er sat i gang. Målgruppen for Odense Bæredygtighedspris er meget bred. Det er således odenseanske virksomheder, organisationer, personer eller initiativer, der kan indstille sig selv eller andres bæredygtige initiativer til prisen.


Initiativer der er socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtige – på én gang!

Prisen gives til initiativer, der integrerer de tre aspekter af bæredygtighed: Sociale forhold, økonomi og miljø. Det kan være initiativer, hvor sundhed, ligestilling, frivilligt arbejde eller andre sociale emner er på dagsordenen. Hvor den økonomiske profil er sund og langsigtet. Hvor der tænkes miljø, så fx CO2-udledning eller forbrug af ressourcer bliver nedbragt. I det optimale projekt er der tænkt på tværs af alle tre aspekter af bæredygtighed.
  
Sådan gør du dit initiativ mere bæredygtigt med Bæredygtighedspuslespillet 

Som en hjælp til at arbejde med bæredygtighed og se dit initiativ i et helhedsperspektiv, kan du bruge Bæredygtighedspuslespillet.

  

Hvad karakteriserer en vinder?

Prisen hylder et bæredygtigt initiativ, der er gennemtænkt i forhold til de tre elementer i bæredygtighed: sociale forhold, økonomi og miljø. Det kan være initiativer, hvor der er sundhed, ligestilling, frivilligt arbejde eller andre sociale emner på dagsordenen. Hvor den økonomiske profil er sund og langsigtet. Hvor der tænkes miljø, så fx CO2-udledning eller forbrug af ressourcer bliver nedbragt. I det optimale projekt er tænkt på tværs af alle tre elementer af bæredygtighed.


Tidligere er Bæredygtighedsprisen vundet af:

Odense ZOO for en bæredygtig have.

Scandic Odense for veludført CSR-arbejde gennem en årrække.


Odense Fødevarefællesskab
, der ved frivillig arbejdskraft gør lokalproducerede økologiske fødevarer tilgængelige for medlemmerne – og for foreningens bidrag til det sociale og kulturelle odenseanske byliv.


Økologihaven ApS
for virksomhedens CSR arbejde med fokus på vækst inden for økologisk produktion, målrettet arbejde med miljøteknologiske løsninger samt fremme af en mangfoldig arbejdsplads.


BioTrans Nordic
, der øger bæredygtig udnyttelse af madaffald fra køkkener. Hvor arbejdsmiljø, ressourceudnyttelse, grøn energi, hygiejne, sparet CO2 og god økonomi er tænkt ind.

Fyns Almennyttige Boligselskab
, der sammen med deres hoved entreprenør 5E renoverer Korsløkken. De ansætter beboerne, miljøsikrer boligerne og reducerer støj samt andre gener. Det var god økonomi for dem og byen.

Stemningsbilleder fra prisoverrækkelsen kan opleves her.


Yderligere oplysninger

Kontakt sekretariatet hvis du har spørgsmål til Odense Bæredygtighedspris.

Læs mere i Invitation til konference om FN's Verdensmål den 12 november 2018