Spring til indhold
Luk

Odense Bæredygtighedspris


Anker Boye, formand for Bæredygtighedsrådet, roser her de nominerede til Odense Bæredygtighedspris 2015 for deres inspirerende initiativer.


Odense Bæredygtighedspris er indstiftet af Odense Bæredygtighedsråd, som arbejder for at skabe nye bæredygtige løsninger i Odense. Rådet er bredt sammensat af personer fra både private og offentlige aktører, som har kompetencer inden for miljø, økonomi, sundhed og sociale forhold.


En opfordring til action

Odense Bæredygtighedspris har til formål, at opfordre aktører i Odense til at starte nye bæredygtige initiativer eller videreudvikle på initiativer, der allerede er sat i gang.


Med prisen vil Rådet gerne skabe øget opmærksomhed om bæredygtighed i Odense generelt, da der er rigtig mange gode ting i gang i byen, hvilket de indkomne indstillinger hvert år er et fornemt bevis på - de spreder en gejst i Rådet, når de tre udvalgte nomineres og siden når vinderen kåres.


Bred målgruppe for prisen

Målgruppen for Odense Bæredygtighedspris er meget bred.

Det har således været odenseanske virksomheder, organisationer, personer eller initiativer, der har kunnet indstille sig selv eller andres bæredygtige initiativer til prisen.

Fra medio oktober 2016 og frem til d. 19. december 2016 kan der indstilles kandidater til Bæredygtighedsprisen. Dette gøres ved at udfylde dette skema til indstilling til Odense Bæredygtighedspris

Herefter vil Rådets formandskab i januar 2017 nominere tre kandidater til Odense Bæredygtighedspris som uddeles d. 9. marts 2017 kl. 16-18 i Festsalen på Odense Rådhus. Tilmeld dig arrangementet ved at udfylde denne Tilmeldingsformular til uddelingen af Odense Bæredygtighedspris 9. marts 2017.

Sådan gør du dit initiativ mere bæredygtigt med Bæredygtighedspuslespillet

Som en hjælp til at arbejde med bæredygtighed og se dit initiativ i et helhedsperspektiv, kan du bruge Bæredygtighedspuslespillet.


Hvad karakteriserer en vinder?

Prisen honorerer et bæredygtigt initiativ, der er gennemtænkt i forhold til de tre elementer i bæredygtighed: sociale forhold, økonomi og miljø. 


Det kan være initiativer, hvor der er sundhed, ligestilling, frivilligt arbejde eller andre sociale emner på dagsordenen. Hvor den økonomiske profil er sund og langsigtet. Hvor der tænkes miljø, så fx CO2-udledning eller forbrug af ressourcer bliver nedbragt.

I det optimale projekt er tænkt på tværs af alle tre elementer af bæredygtighed.Tidligere er Bæredygtighedsprisen gået til:

Scandic Odense for veludført CSR-arbejde gennem en årrække.


Odense Fødevarefællesskab
, der ved frivillig arbejdskraft gør lokalproducerede økologiske fødevarer tilgængelige for medlemmerne – og for foreningens bidrag til det sociale og kulturelle odenseanske byliv.


Økologihaven ApS
for virksomhedens CSR arbejde med fokus på vækst inden for økologisk produktion, målrettet arbejde med miljøteknologiske løsninger samt fremme af en mangfoldig arbejdsplads.


BioTrans Nordic
, der øger bæredygtig udnyttelse af madaffald fra køkkener. Hvor arbejdsmiljø, ressourceudnyttelse, grøn energi, hygiejne, sparet CO2 og god økonomi er tænkt ind.

Fyns Almennyttige Boligselskab
, der sammen med deres hoved entreprenør 5E renoverer Korsløkken. De ansætter beboerne, miljøsikrer boligerne og reducerer støj samt andre gener. Det var god økonomi for dem og byen.
Stemningsbilleder fra prisoverrækkelsen kan opleves her.


Yderligere oplysninger

Kontakt sekretariatet hvis du har spørgsmål til Odense Bæredygtighedspris.