Spring til indhold
Luk

UngOdense UngOdense har 14 forskellige 10.klasse tilbud

- med hver deres profil, tilbud, kultur, størrelse og beliggenhed i Odense.

Det, der trods forskelligheden samler os, er nogle fælles pædagogiske pejlemærker, hvor vi som mål har at skabe:

  • Stærke og attraktive ungemiljøer og læringsmiljøer, hvor unge inddrages.
  • Anerkendende og respektfulde relationer undervisere og elever imellem
  • Flow med dynamisk balance mellem udfordringer og kompetencer
  • Læringsmålstyret undervisning med en synlig og udbytterig læring for alle
  • Kvalificeret medindflydelse for eleverne med henblik på selvreguleret læring
  • Motivation og lyst til både det kreative og impulsive som det lange seje træk

Men forskelligheden giver os samtidig mulighed for at tilbyde 10. klasser, hvor mange behov og ønsker fra de unge kan tilgodeses. Tilbuddene i 10.klasse spænder lige fra fagligt- og kreativt orienterede afdelinger til de seks såkaldte kombinerede forløb, som er samarbejdsprojekter med forskellige erhvervsskoler.

Det er vigtigt, at du vælger et skoleår som passer til netop dig, dine interesser og forventninger. Alle vores tilbud har derfor forskellige profiler, så du kan vælge netop den, der giver dig optimale muligheder for faglig og personlig udvikling i dit 10. skoleår. Din succes er også vores succes!

Du kan læse mere om hvert enkelt tilbud i vores beskrivelser og på vores hjemmeside. Du er også meget velkommen til at kontakte os for et besøg eller komme til vores informationsmøder.