Spring til indhold
Luk

Odense Børnekohorte - Nyheder

SAFARI projektet starter spørgeskema runde til 5-års børnene.
Når jeres barn bliver 5 år, beder vi jer endnu engang om at udfylde et spørgeskema magen til det I og pædagogen udfyldte da barnet var 28 måneder. Ved at have to ”målepunkter” kan vi se på barnets udvikling, og ikke kun have et øjebliksbillede. Vi håber derfor I er parate, til endnu en omgang med svar på det elektroniske/ eller papir spørgeskema.
I kan læse mere om hele delprojektet her.
ADHD og småbørns sovevaner

Spændende delprojekt om sammenhængen mellem det daglige aktivitetsniveau og søvnmønster.

Søvn er en vigtig del af livet. Vi har som voksne selv mærket hvad det gør for humøret og ikke mindst aktivitetsniveauet, at have sovet tilstrækkeligt eller for lidt. Men hvilken indflydelse har det på vores børn?

Læs mere i folderen "Råd om søvn og småbørn"

Målet med dette projekt i Odense Børnekohorte er at belyse, om der er en sammenhæng mellem søvnvaner, barnets aktivitet I løbet af dagen og tidlige tegn på ADHD. Til dette har vi brug for jeres besvarelser.


Udvælgelse til yderligere monitorering:

Ud fra jeres besvarelse af spørgeskemaet CBCL 1½-5 ved 2½-års alderen, udvælger vi 15-20 børn, som har en høj aktivitetsscore og 15-20 børn, der har en lav aktivitetsscore.

Herefter måler vi barnets søvn og aktivitet over 7 døgn ved hjælp af en aktigraf der skal bæres bade dag og nat.

Aktigrafen vil kunne give os et præcist billede af barnets aktivitetsniveau i dagtiden og søvnkvaliteten om natten og ved evt middagssøvn.

Som supplement til aktigrafen gør vi brug af et søvnskema (2 sider), aktivitetsskema (1 side) og en søvndagbog. Søvnskemaet og aktivitetsskemaet er forældrenes vurdering af barnets søvn og aktivitet i løbet af dagen. Søvndagbogen holder styr på hvornår barnet puttes, og hvornår barnet vækkes igen. Tages aktigrafen af barnet skal dette også noteres med tidspunkt og varighed i søvndagbogen.

 

Hvad er en aktigraf?

En aktigraf er et lille måleinstrument på størrelse med et armbåndsur. Den lagrer data om barnets aktivitet, og skal sidde på den ikke dominante ankel. Hvis dit barn fx er højrehåndet skal aktigrafen sidde på venstre ankel.  Det gør ikke ondt at bære aktigrafen og den tåler vand. 


Hvad sker der, hvis mit barn er en af dem som har et afvigende søvnmønster?

I vil blive tilbudt en samtale omkring resultatet hvis I bekymrer jer eller hvis vi finder jeres barns søvnmønster meget afvigende.

Såfremt I har spørgsmål til projektet, er I velkommen til at skrive til:

Anne-Katrine.F.B.Pedersen@rsyd.dk

Kontakt

Ring til os på tlf: 6541 3244
Eller send os en mail. Du er altid velkommen til at kontakte os.

Herunder ses forskellige mål, der tilbydes ved 3 og 5 års undersøgelsen:

Hovedomfang

I denne video kan du og dit barn se hvordan vi måler et hovedomfang.
 

Maveomfang

I videoen her kan du, sammen med dit barn, se hvordan et maveomfang måles.

Blodtryk

I videoen herunder kan du, sammen med dit barn, se hvordan vi måler et blodtryk.


Hudfoldsmåling - arm

I denne video kan du, sammen med dit barn se, hvordan vi laver en hudfoldsmåling på armen.


Hudfoldsmåling - ryg

I videoen her kan du og dit barn se hvordan vi laver en hudfoldsmåling på ryggen.

Måling af siddehøjde

I videoen herunder kan du, sammen med dit barn, se hvordan vi måler en siddehøjde.

Måling af højde - stående

Dit barn og dig kan i videoen her se, hvordan vi måler højen, stående.

AGD - måling

Her kan I se hvordan vi laver en AGD-måling.