Spring til indhold
Luk

Ungekontakten er nedlagt med virkning pr. 1. september 2015.


Der kan i stedet rettes henvendelse til Åben Anonym Rådgivning hos familiebehandlerne i Sundhed og Forebyggelse på tlf. 6163 0194.