30 ledige stillinger fundet


 • Du har set denne annonce før

  Faglig teamleder til Børnehus Syd


  Vi søger en erfaren og faglig stærk person til varetagelsen af funktionen som faglig teamleder i Børnehus Syd, der kan understøtte såvel det faglige arbejde som selve teamtanken blandt socialrådgiver- og psykologfaggrupperne i husene i både Odense og Esbjerg.

  Vi s&oslash;ger pr. 1. februar 2016 en erfaren og faglig st&aelig;rk person til varetagelse af funktionen som faglig teamleder i B&oslash;rnehus Syd, med arbejdsplads i b&aring;de Odense og Esbjerg.<br /><br /><strong>Om B&oslash;rnehusene</strong><br />B&oslash;rnehus Syd er, sammen med landets &oslash;vrige fire B&oslash;rnehuse, et af initiativerne i regeringens overgrebspakke, som tr&aring;dte i kraft den 1. oktober 2013.<br />Form&aring;let med b&oslash;rnehuse er dels at styrke rammerne for det tv&aelig;rfaglige og tv&aelig;rsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod b&oslash;rn og unge, og dels at barnet/den unge og dets n&aelig;re omsorgspersoner modtager den bedst mulige og mest n&aelig;nsomme indsats og hj&aelig;lp med barnet/den unge i centrum.<br /><br />I b&oslash;rnehusene h&aring;ndteres s&aring;ledes sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusv&aelig;sen. Det er her B&oslash;rnehusets opgave i samarbejde med kommunen og som led i den b&oslash;rnefaglige &sect; 50 unders&oslash;gelse at udrede barnets/den unges behandlingsbehov, samt at koordinere sagen, mens den er i B&oslash;rnehuset.<br /><br />B&oslash;rnehus Syd d&aelig;kker de 22 kommuner i Region Syddanmark og samarbejder endvidere med tre politikredse, to sygehuse og et retsmedicinsk institut. Vi har til huse i de mest fantastiske rammer i b&aring;de Odense og Esbjerg - begge huse bemandet med fast personale.<br /><br /><strong>Om den faglige teamleder</strong><br />Vi har brug for en faglig teamleder, der kan underst&oslash;tte s&aring;vel det faglige arbejde som selve teamtanken blandt socialr&aring;dgiver- og psykologfaggrupperne i husene. Det handler derfor i h&oslash;j grad om en person, der har erfaring og bevidsthed om den helt rette balance i opgavel&oslash;sningen mellem p&aring; den ene side at give opm&aelig;rksomhed p&aring; processen og p&aring; den anden side at v&aelig;re tilstr&aelig;kkelig handlingsorienteret.<br />Faglig underst&oslash;ttelse drejer sig tillige om udvikling, og derfor vil den faglige teamleder ogs&aring; skulle v&aelig;re garant for det rette forhold mellem at have fokus p&aring; udviklingsbehov/projekter og samtidig varetagelsen af den centrale kerneopgave.<br /><br />Der vil v&aelig;re et t&aelig;t samarbejde mellem b&oslash;rnehusleder og faglig teamleder.<br /><br />Opgavefordelingen mellem b&oslash;rnehusleder og faglig teamleder er t&aelig;nkt s&aring;ledes:<br /><strong><em>B&oslash;rnehusleder</em></strong> - Personaleledelse, kvalitetssikring af driftsomr&aring;det, forskningssamarbejde, den f&aelig;lles platform mellem de 5 b&oslash;rnehuse i landet, samarbejdet mellem de nordiske lande og det overordnede ansvar for kvaliteten og samarbejdet mellem de tv&aelig;rsektorielle samarbejdspartnere.<br /><strong><em>Faglig teamleder</em></strong> - Faglig sparring/underst&oslash;ttelse af faggrupperne, teamunderst&oslash;ttelse, ansvar for fortsat at udvikle det daglige samarbejde med de tv&aelig;rsektorielle samarbejdspartnere og ansvar/overblik i forhold til&nbsp;udviklingsprojekter, herunder samarbejde med b&oslash;rnehuslederen om forskningsrettede aktiviteter.<br /><br />Du skal s&aring;ledes som faglig teamleder rette dig &rdquo;indad&rdquo; i organisationen og samtidig kunne r&aelig;kke &rdquo;udad&rdquo; i forhold til den udvikling, der kan styrke og udvikle den centrale kerneopgave - og du vil blive en vigtig del af udviklingen af B&oslash;rnehus Syd som fagligt fyrt&aring;rn og videnscenter p&aring; overgrebsomr&aring;det.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>har erfaring fra arbejdet med udsatte b&oslash;rn og unge, muligvis allerede erfaring med b&oslash;rn, der har v&aelig;ret udsat for overgreb</li> <li>har erfaring med sparring/supervision/coaching</li> <li>er t&aring;lmodig, procesorienteret og kan bevare roen og overblikket i en hektisk hverdag</li> </ul> Det vil v&aelig;re en fordel, hvis du allerede har erfaring med faglig og/eller teamunderst&oslash;ttende ledelse af &eacute;n eller flere faggrupper.<br /><br />Vi peger ikke p&aring; &eacute;n s&aelig;rlig uddannelsesm&aelig;ssig baggrund, fordi vi v&aelig;gter de erfaringsm&aelig;ssige og personlige kompetencer h&oslash;jest. Vi forestiller os, at du har en uddannelse som enten socialr&aring;dgiver, psykolog eller lignende.<br /><br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information kan du f&aring; hos b&oslash;rnehusleder Ditte Askerod, mail <a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka@odense.dk</a> eller telefon 2910 4553.<br /><br /><strong>Ans&oslash;gningsfrist er den 15. december 2015, kl. 12.00</strong>.<br /><br />Ans&aelig;ttelsessamtaler forventes afholdt i vores B&oslash;rnehus i Odense den 17. december 2015. <strong>Indkaldelse til samtale vil ske telefonisk den 16. december 2015 om eftermiddagen</strong>.
  Arbejdssted:
  Børnehus Syd, Sanderumvej 105, 5250 Odense SV
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  15-12-2015 12:00
 • Du har set denne annonce før

  Afdelingsleder til Løkkehus Børnehjem


  Ny og spændende afdeling. Vi søger en afdelingsleder til en nyetableret afdeling for uledsagede flygtningebørn og unge.

  L&oslash;kkehus B&oslash;rnehjem s&oslash;ger pr. 1. januar 2016 eller snarest derefter en afdelingsleder til afdeling for uledsagede flygtningeb&oslash;rn og unge. Stillingen er p&aring; gennemsnitligt 37 timer pr. uge.<br /><br />Et stigende antal uledsagede flygtningeb&oslash;rn og unge kommer til Odense Kommune. L&oslash;kkehus er derfor i gang med at etablere en ny afdeling, hvortil der s&oslash;ges en afdelingsleder, som skal varetage denne opgave. Dels p&aring; L&oslash;kkehus, hvor en mindre gruppe af flygtningeb&oslash;rn og unge opholder sig, og dels p&aring; en ny bo afdeling, som er beliggende p&aring; Bramstrupvej.<br /><br />Det betyder, at vores kommende afdelingsleder skal v&aelig;re afdelingsleder p&aring; to matrikler &ndash; p&aring; L&oslash;kkehus med 5 pladser og p&aring; Bramstrupvej med 14 pladser.<br /><br />Indsatsen best&aring;r i at st&oslash;tte og vejlede de uledsagede flygtningeb&oslash;rn og unge via p&aelig;dagogiske indsatser til at blive integreret i det danske samfund.<br /><br />Personalem&aelig;ssigt er afdelingen normeret til en afdelingsleder, 9 p&aelig;dagoger, en socialr&aring;dgiver og en pedel.<br /><br /><strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>har en relevant faglig baggrund, som p&aelig;dagog eller anden besl&aelig;gtet uddannelse gerne suppleret med relevant videreuddannelse</li> <li>har ledelseserfaring</li> <li>er tv&aelig;rfagligt orienteret</li> <li>har evnen til at skabe en god dialog med b&oslash;rn, unge og p&aring;r&oslash;rende</li> <li>har evnen til at skabe en god dialog med medarbejdere og samarbejdspartnere</li> <li>arbejder systematisk, struktureret og er velformuleret i skrift og tale</li> <li>har din faglige identitet funderet inden for b&oslash;rn- og ungeomr&aring;det</li> <li>har kendskab til arbejdet med b&oslash;rn og unge med anden etnisk baggrund</li> <li>kan arbejde selvst&aelig;ndigt og samtidig indg&aring; i et t&aelig;t samarbejde i et ledelsesteam</li> <li>er klar og tydelig i personaleledelse med en anerkendende tilgang og kommunikation</li> <li>har lyst og evner til at medvirke til omstilling og forandringer</li> <li>har et positivt og anerkendende menneskesyn</li> <li>kan udarbejde arbejdsplaner i forhold til g&aelig;ldende regler, samt under hensyntagen til budget, personalenormering, bel&aelig;gning mv.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>en arbejdsplads i stadig udvikling, med fokus p&aring; uddannelse og supervision</li> <li>et travlt, sp&aelig;ndende og ansvarsfuldt job</li> <li>dygtige og engagerede kollegaer</li> <li>en personalegruppe med stor erfaring</li> <li>en uh&oslash;jtidelig atmosf&aelig;re, samtidig med at vi arbejder seri&oslash;st</li> <li>en arbejdsplads, hvor det v&aelig;sentligste er summen af det arbejde, der udf&oslash;res i forhold til &nbsp;b&oslash;rnene/de unge og deres familier</li> </ul> <strong>Arbejdssted</strong><br />L&oslash;kkehus B&oslash;rnehjem er en d&oslash;gninstitution for b&oslash;rn og unge med Odense Kommune som driftsansvarlig. L&oslash;kkehus B&oslash;rnehjem er en del af CIBU (Center for Indsatser til B&oslash;rn og Unge). L&oslash;kkehus B&oslash;rnehjem best&aring;r p.t. af 6 afdelinger, som til sammen er normeret til 33 pladser til b&oslash;rn og unge i alderen 0 &ndash; 18 (23) &aring;r.<br /><br />For yderligere information vedr&oslash;rende m&aring;lgruppe og metode kan du g&aring; ind p&aring; vores hjemmeside <a href="http://www.løkkehus.dk/">www.l&oslash;kkehus.dk</a><br /><br />Vi l&aelig;gger stor v&aelig;gt p&aring; en h&oslash;j grad af en personlig involverende indsats, samarbejde med familie samt et t&aelig;t samarbejde med alle relevante parter.<br />Internt l&aelig;gger vi v&aelig;gt p&aring; et godt samarbejde mellem alle personalegrupper, hvor alle engagerer sig og l&oslash;bende deltager i arbejdspladsens beslutningsprocesser og udvikling.<br /><br />Institutionens samlede personale best&aring;r af forstander,&nbsp;3 afdelingsledere, 30 p&aelig;dagoger, 4 v&aring;gne nattevagter, socialr&aring;dgiver, psykolog, 2 kontorassistenter, k&oslash;kkenleder, k&oslash;kkenassistent, 2 reng&oslash;ringsassistenter og pedel. Derudover er der fast 3 l&oslash;nnede p&aelig;dagogstuderende.<br /><br /><strong>Informationsm&oslash;de</strong><br />Den 2. december 2015 fra kl. 16.30 til kl. 18.00 afholdes der informationsm&oslash;de vedr&oslash;rende stillingen. Tilmelding sker til Anne-Grete J&oslash;rgensen p&aring; telefon 63 75 74 00 &ndash; senest d. 1. december 2015.<br /><br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesforhold</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesforhold sker i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Har du sp&oslash;rgsm&aring;l til stillingen</strong><br />Du er velkommen til at rette henvendelse til forstander Leif B. Steensen p&aring;&nbsp;63 75 74 00, eller afdelingsleder Jytte H. Christiansen p&aring;&nbsp;63 75 74 00.<br /><br />Funktionsbeskrivelse for afdelingslederstillingen kan rekvireres ved henvendelse til forstander eller afdelingsleder.<br /><br /><strong>Bem&aelig;rk ans&oslash;gningsfrist den 10. december 2015, kl. 12.00</strong>.<br /><br />Ans&aelig;ttelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 15. december 2015. Der skal p&aring;regnes en yderligere samtale torsdag, den 17. december 2015 for de kandidater, der g&aring;r videre efter f&oslash;rste samtale.
  Arbejdssted:
  Løkkeshus Børnehjem, Anne Maries Allé og Bramstrupvej
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  10-12-2015 12:00
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Paarup Skole, Undervisningscentret


  Kan du undervise i dansk, matematik, engelsk og biologi - og har du specialpædagogisk viden og erfaring? Så er du måske vores nye lærer! Vi søger en dygtig lærer til en fast stilling på 30 timer ugentligt til vores undervisningscenter på Paarup Skole.

  Undervisningscentret s&oslash;ger en l&aelig;rer, som kan undervise i dansk, matematik, engelsk og biologi og gerne med specialp&aelig;dagogisk viden og erfaring til Ungemilj&oslash;et i Undervisningscentret (7. &ndash; 9. klasse).<br />Stillingen er p&aring; 30 timer ugentligt med tiltr&aelig;delse 1. januar.<br />&nbsp;<br /><strong>Om Paarup Skole:</strong><br />Paarup Skole er en stor og velfungerende folkeskole med mange glade og dygtige elever samt en engageret medarbejderstab. I Undervisningscentret p&aring; Paarup Skole undervises normalt begavede elever med autismespektrum-forstyrrelser, men vi modtager ogs&aring; elever med ADHD og andre forstyrrelser. Undervisningscentret samarbejder med en psykolog, en ergoterapeut og en fysioterapeut.<br />&nbsp;<br /><strong>Om undervisningen:</strong><br />Undervisningen gennemf&oslash;res med udgangspunkt i en neuropsykiatrisk og psykologisk referenceramme. Fagr&aelig;kken f&oslash;lger folkeskoleloven og er tilrettelagt ud fra den enkelte elevs foruds&aelig;tninger og muligheder. Undervisningen formidles gennem visuel struktur og forudsigelighed ved hj&aelig;lp af en struktureret p&aelig;dagogik. Der er mulighed for, at elever, der er parate til det, f&oslash;lger undervisningen i skolens almindelige klasser. For&aelig;ldresamarbejdet vejer tungt, og der samarbejdes om elevernes personlige, faglige og sociale m&aring;l med alle relevante fagpersoner.<br />&nbsp;<br /><strong>Undervisningscentret tilbyder:</strong><br />En rigtig dygtig medarbejderstab, hvor kollegerne er gode til at samarbejde og st&oslash;tte og vejlede hinanden. L&aelig;rere og p&aelig;dagoger samarbejder i helhedsskolen og samarbejdsmilj&oslash;et er b&aring;ret af engagement og fleksibilitet. Du er en del af et storteam, som holder ugentlige m&oslash;der om p&aelig;dagogik og undervisningsforhold s&aring;vel som praktiske forhold.<br />&nbsp;<br /><strong>Undervisningscentret &oslash;nsker at:</strong> <ul> <li>Du er klar til at undervise elever, der har andre udfordringer i deres helhedsskoleliv end almindelige folkeskoleelever.</li> <li>At du kan indg&aring; i de underst&oslash;ttende undervisningsaktiviteter i flere fag.</li> <li>Du har en klar og tydelig kommunikation.</li> <li>Du er robust og klar til at indg&aring; i samarbejde om udvikling af viden, kompetencer og metoder i forhold til de udfordringer eleverne m&oslash;der os med i hverdagen.</li> <li>Du er hum&oslash;rfyldt og livsglad.</li> </ul> &nbsp;<br />Hvis du mener, at ovenst&aring;ende er noget for dig og har du lyst til at vide mere, kan du kontakte afdelingsleder Charlotte Beck 4010 1166.<br />&nbsp;<br />Du er velkommen til at afl&aelig;gge os et bes&oslash;g efter n&aelig;rmere aftale. &Oslash;nsker du at vide mere om Paarup Skole og Undervisningscentret f.eks. v&aelig;rdigrundlag og/eller ledelsesgrundlag, kan du g&aring; ind p&aring; <a href="http://www.paarupskole.dk">www.paarupskole.dk</a>.<br /><br />Eksamensbevis skal vedl&aelig;gges&nbsp;ans&oslash;gningen.<br /><br />Samtaler forventes afholdt den 15.12.2015<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Paarup Skole, Undervisningscentret
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  09-12-2015 12:00
 • Du har set denne annonce før

  ESBJERG: Psykolog til Børnehus Syd i Esbjerg


  For at tiltrække et bredere ansøgningsfelt genopslås stillingen som psykolog til vores hus i Esbjerg. Vil du være med til at højne og udvikle indsatsen over for børn og unge, der har været udsat for voldelige eller seksuelle overgreb – så har du her muligheden for at blive vores nye kollega.

  <em>Vil du v&aelig;re med til at h&oslash;jne og udvikle indsatsen over for b&oslash;rn og unge, der har v&aelig;ret udsat for voldelige eller seksuelle overgreb &ndash; s&aring; har du her muligheden for at blive vores nye kollega.</em><br /><br />For at tiltr&aelig;kke et bredere ans&oslash;gningsfelt genopsl&aring;r vi stillingen som erfaren psykolog til vores hus i Esbjerg.<br /><br /><strong>Om stillingen</strong><br />Vi s&oslash;ger snarest muligt, dog senest pr. 1. februar 2016, en dygtig og erfaren psykolog til vores psykologgruppe i B&oslash;rnehus Syd i Esbjerg, som har lyst til og erfaring med at indg&aring; i et bredt tv&aelig;rfagligt samarbejde, som er st&aelig;rk i sin psykologfaglighed og som trives med at have ansvar for den psykologfaglige indsats og vurdering. Stillingen er normeret til 32 timer pr. uge.<br /><br />Det er en sp&aelig;ndende stilling, hvor du skal have lyst til at udvikle en h&oslash;j psykologfaglighed inden for overgrebsomr&aring;det med ansvar for det psykologfaglige arbejde i huset, ligesom du vil v&aelig;re med til at pr&aelig;ge det tv&aelig;rfaglige og tv&aelig;rsektorielle arbejde, der er forankret i huset.<br /><br /><strong>Som psykolog i B&oslash;rnehuset er dine opgaver hovedsageligt at</strong> <ul> <li>gennemf&oslash;re kortevarende kriseinterventionsforl&oslash;b med b&oslash;rnene og deres n&aelig;re omsorgspersoner</li> <li>overv&aelig;re videoafh&oslash;ringer af b&oslash;rn og afholde omsorgssamtaler med b&oslash;rn og deres n&aelig;re omsorgspersoner</li> <li>udrede og vurdere barnets st&oslash;tte-/behandlingsbehov, herunder at udarbejde afsluttende rapporter til kommunernes myndighedsr&aring;dgivere</li> <li>bidrage til B&oslash;rnehusets funktion som vidensenhed</li> </ul> <strong>Endvidere i et vist omfang</strong> <ul> <li>at yde r&aring;dgivning og vejledning til kommunernes myndighedsr&aring;dgivere i sager om overgreb, samt til B&oslash;rnehusets &oslash;vrige samarbejdspartnere</li> <li>sammen med B&oslash;rnehusets socialr&aring;dgivere at deltage i tv&aelig;rsektorielle sagssamr&aring;dsm&oslash;der med B&oslash;rnehusets &oslash;vrige samarbejdspartnere</li> </ul> <strong>Vi forventer af dig, at du</strong> <ul> <li>er uddannet psykolog &ndash; gerne med autorisation</li> <li>har erfaring fra omr&aring;det med udsatte b&oslash;rn og familier</li> <li>muligvis allerede har specifik erfaring med b&oslash;rn og unge, der har v&aelig;ret udsat for vold eller seksuelle overgreb, evt. erfaring med udrednings- og eller behandlingsarbejde inden for denne m&aring;lgruppe</li> <li>har erfaring med kriseintervention, og at du kan rumme b&oslash;rn og familier, der har det meget sv&aelig;rt</li> <li>har h&oslash;j grad af samarbejdskompetence</li> <li>har erfaring med tv&aelig;rfagligt og tv&aelig;rsektorielt samarbejde, og at du kan lide at arbejde i en uforudsigelig hverdag, hvor fleksibilitet og tv&aelig;rfaglighed er omdrejningspunktet</li> <li>evner at bevare ro og overblik i pressede situationer</li> <li>har gode mundtlige og skriftlige kommunikationskompetencer</li> <li>er &rdquo;holdspiller&rdquo; og evner samtidigt at arbejde selvst&aelig;ndigt og tage ansvar, b&aring;de fagligt og organisatorisk</li> </ul> Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor&nbsp;vi arbejder t&aelig;t sammen i teams - socialr&aring;dgivere og psykologer - hvor det er den f&aelig;lles indsats, der g&oslash;r forskellen. Vi har fokus p&aring; opkvalificering og l&oslash;bende videreuddannelse og forventer, at du som psykolog videreuddanner dig indenfor s&aring;vel det tv&aelig;rfaglige og tv&aelig;rsektorielle omr&aring;de, som det monofaglige. Vi tilbyder naturligvis supervision.<br /><br /><strong>Om B&oslash;rnehusene</strong><br />B&oslash;rnehus Syd er, sammen med landets fire&nbsp;&oslash;vrige B&oslash;rnehuse, et af initiativerne i Regeringens Overgrebspakke, som tr&aring;dte i kraft den 1. oktober 2013. B&oslash;rnehus Syd har placering i henholdsvis Odense og Esbjerg med fast bemanding i begge huse, og det er til huset i Esbjerg, vi s&oslash;ger en psykolog.<br /><br />Form&aring;let med b&oslash;rnehuse er dels at styrke rammerne for det tv&aelig;rfaglige og tv&aelig;rsektorielle samarbejde i sager om vold og seksuelle overgreb mod b&oslash;rn og unge, og dels at barnet/den unge og dets n&aelig;re omsorgspersoner modtager den bedst mulige og mest n&aelig;nsomme indsats og hj&aelig;lp med barnet/den unge i centrum.<br /><br />I b&oslash;rnehusene h&aring;ndteres s&aring;ledes sager, hvor der er behov for et samarbejde mellem kommune, politi og/eller sygehusv&aelig;sen. Det er her B&oslash;rnehusets opgave i samarbejde med kommunen - og&nbsp;som led i den b&oslash;rnefaglige &sect; 50 unders&oslash;gelse -&nbsp;at udrede barnets/den unges behandlingsbehov, samt at koordinere sagen, mens den er i B&oslash;rnehuset.<br /><br />B&oslash;rnehus Syd d&aelig;kker de 22 kommuner i Region Syddanmark og samarbejder endvidere med 3 politikredse, 2 sygehuse og 1 retsmedicinsk institut. Du skal have lyst til at v&aelig;re en del af et h&oslash;jspecialiseret og unikt hus, hvor du vil komme til at indg&aring; i t&aelig;t samarbejde med B&oslash;rnehus Syds socialr&aring;dgivere og &oslash;vrige psykologer.<br /><br />Som psykolog i B&oslash;rnehus Syd f&aring;r du muligheden for at v&aelig;re med til at skabe et fagligt fyrt&aring;rn, der s&aring;vel i regionen som p&aring; landsplan skal v&aelig;re medvirkende til et fagligt l&oslash;ft for omr&aring;det af sager med overgreb mod b&oslash;rn.<br /><br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong>:<br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r sker i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og DP.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere information kan du f&aring; hos b&oslash;rnehusleder Ditte Askerod, mail <a href="mailto:dkka@odense.dk">dkka@odense.dk</a> eller telefon 2910 4553.<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist er 8. december 2015. Ans&aelig;ttelsessamtaler forventes afholdt den 14. december 2015.
  Arbejdssted:
  Stormgade 55, 6700 Esbjerg
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  08-12-2015
 • Du har set denne annonce før

  Lærerstilling i Sanderumskolens Ungemiljø


  Sanderumskolen har som de fleste andre skoler gennemgået en markant forandringsproces gennem de sidste tre år. Uden at kende skolereformens endelige udformning har vi gearet skolen til at matche reformens indhold i såvel vores Børnemiljø som Ungemiljø.

  <br /><strong><em>V&aelig;rdigrundlag Ungemilj&oslash;:</em></strong><br /><strong><em>Eleverne forlader Sanderumskolen som livsduelige, nysgerrige og kompetente mennesker med lyst til at udvikle og uddanne sig. Det sker i en skolehverdag, hvor undervisningen har v&aelig;ret varieret, fleksibel, kreativ, tv&aelig;rfaglig og virkelighedsn&aelig;r med mulighed for fordybelse, og hvor den enkelte elev f&aring;r afd&aelig;kket sine personlige og faglige kompetencer. Dette opfyldes gennem gode relationer og socialt f&aelig;llesskab.</em></strong><br />&nbsp;<br />Sanderumskolen har som de fleste andre skoler gennemg&aring;et en markant forandringsproces gennem de sidste tre &aring;r. Uden at kende skolereformens endelige udformning har vi gearet skolen til at matche reformens indhold i s&aring;vel vores B&oslash;rnemilj&oslash; som Ungemilj&oslash;.<br />Vi arbejder aldersintegreret i ca. 20 % af elevernes undervisningstid. Det betyder, at vi ud fra devisen &rdquo;B&oslash;rn l&aelig;rer ogs&aring; af b&oslash;rn&rdquo; organiserer st&oslash;rre og mindre undervisningsforl&oslash;b, hvor tv&aelig;rfaglighed og fordybelse er omdrejningspunkterne, og hvor undervisningen sker p&aring; tv&aelig;rs af &aring;rgange og klasser p&aring; en ugentlig fordybelsesdag.<br />&nbsp;<br />Teamet er omdrejningspunktet og kittet, der skal f&aring; hverdagen til at h&aelig;nge sammen. Den alene-praktiserende l&aelig;rers tid er definitivt forbi. Derfor s&oslash;ger vi en l&aelig;rer, der kan tage ansvar for sig selv og sine forpligtelser sidel&oslash;bende med, at du tager ansvar for f&aelig;llesskabet og dets forpligtelser.<br />&nbsp;<br /><strong>Til vores Ungemilj&oslash; 7. &ndash; 9. klasse s&oslash;ger vi en l&aelig;rer med f&oslash;lgende kompetencer:</strong> <ul> <li>Varetage dansk- og engelskundervisning.</li> <li>Varetage kontaktl&aelig;rerfunktion.</li> <li>V&aelig;re en del af skolens L&aelig;ringscenter, som vi har planer om at integrere i et anderledes &aring;bent l&aelig;ringsmilj&oslash;, hvor ogs&aring; faget H&aring;ndv&aelig;rk og Design skal varetages.</li> </ul> Det betyder, at vi s&oslash;ger en medarbejder, som evner at se sig selv indg&aring; i et kreativt milj&oslash;, hvor vedkommende ogs&aring; skal undervise i de kreative discipliner, som H&aring;ndv&aelig;rk og Design indeholder. Vi ser et stort potentiale i at v&aelig;re eksemplariske i forhold til at realisere det nye fag H&aring;ndv&aelig;rk og Design, og ikke mindst designprocessen ser vi transferv&aelig;rdi i over for skolens &oslash;vrige fagr&aelig;kke.<br />&nbsp;<br />Har ovenst&aring;ende vakt din interesse, s&aring; ser vi frem til at modtage din ans&oslash;gning.<br />&nbsp;<br />Vi afholder samtaler&nbsp;den 16. december&nbsp;2015. F&oslash;r samtalen vil der v&aelig;re en lille forberedende opgave, som kan underst&oslash;tte selve samtalen.<br />&nbsp;<br />Har du sp&oslash;rgsm&aring;l, f&oslash;r du afsender din ans&oslash;gning, er du velkommen til at kontakte skoleleder Marianne Ubbe p&aring; tlf. 63752400&nbsp;eller&nbsp;souschef Claus Fagerlund p&aring; tlf. 63752404.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Sanderumskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-12-2015

 • I Uddannelsescaféen bliver du del af det tværfaglige hold, som møder ledige unge uden uddannelse med vejledning, sparring og opbakning til selvstændig uddannelses- og jobsøgning i de første ledighedsuger.

  Uddannelsescaf&eacute;en er Besk&aelig;ftigelses- og Socialforvaltningen tilbud om hj&aelig;lp til uddannelses-, job- og praktiks&oslash;gning til unge uddannelseshj&aelig;lpsmodtagere i deres f&oslash;rste ledighedsuger.<br />&nbsp;<br />Tidlig vejledning fra socialfaglige medarbejdere, uddannelsesvejledere og vejledere fra Studievalg Fyn skal give de unge de bedst mulige foruds&aelig;tninger for at tr&aelig;ffe valg i forhold til uddannelse og job, s&aelig;tte egne m&aring;l for s&oslash;gning og tidligt i ledigheden v&aelig;re s&aring; selvst&aelig;ndigt aktive som muligt i bestr&aelig;belser p&aring; at komme videre til uddannelse og job.<br />&nbsp;<br />Uddannelsescaf&eacute;en siger hver eneste uge velkommen til et nyt hold unge og de skal forlade os med en holdbar plan. M&aring;ske direkte i uddannelse eller i job, men ogs&aring; via praktik eller uddannelsesforberedende aktivitet.<br />&nbsp;<br />Det betyder, at hverdagen i Uddannelsescaf&eacute;en er pr&aelig;get af gennemstr&oslash;mningen af et meget stort antal meget forskellige unge, af et meget t&aelig;t tv&aelig;rfagligt samarbejde i medarbejdergruppen, af behovet for at v&aelig;re fleksibel i arbejdets tilrettel&aelig;ggelse og ikke mindst en travl hverdag, hvor vi skal have tid til hver enkelt ung.<br />&nbsp;<br /><strong>Uddannelsescaf&eacute;en kerneaktiviteter er:</strong> <ul> <li>At give r&aring;d og vejledning til unge uddannelses- og jobs&oslash;gende.</li> <li>At sikre at unge med almenfaglige udfordringer modtager relevant undervisningstilbud.</li> <li>At bist&aring; de unge med praktiks&oslash;gning, n&aring;r de unge ikke selv har succes med at finde relevant praktik</li> <li>At motivere de unge til selvst&aelig;ndigt at v&aelig;re aktive i uddannelses- og jobs&oslash;gning</li> <li>At sikre at de unge forlader Uddannelsescaf&eacute;en med en plan for det videre forl&oslash;b</li> </ul> &nbsp;<strong>Dine opgaver er:</strong> <ul> <li>Individuelle samtaler, hvor der is&aelig;r l&aelig;gges v&aelig;gt p&aring; hj&aelig;lp til selvhj&aelig;lp</li> <li>Vejlede og sparre med de unge i forhold til personlige og sociale udfordringer. Der kan f.eks. forekomme samtaler omkring misbrug, hygiejne, ondt i livet m.m.</li> <li>Samtaler om praktik og arbejdsmarked</li> <li>Samarbejde med caf&eacute;ens uddannelsesvejledere og Studievalg Fyn</li> <li>Samarbejde med den unges besk&aelig;ftigelsessagsbehandler</li> <li>Afholde intro for nye unge</li> <li>Opl&aelig;g og vejledning i CV + ans&oslash;gning.</li> <li>Afvikle pr&aelig;sentationer og f&aelig;llesaktiviteter for hold af unge som del af ugeprogrammet</li> <li>Oprettelse og opf&oslash;lgning p&aring; virksomhedspraktik / l&oslash;ntilskud</li> <li>Henvise borger til relevant praktik, aktivering eller andet</li> </ul> &nbsp;<strong>Det er forventningen, at ans&oslash;ger:</strong> <ul> <li>Er socialr&aring;dgiver eller har erfaring med socialt arbejde for m&aring;lgruppen</li> <li>har kendskab til arbejdsmarkedet og g&aelig;ldende Besk&aelig;ftigelseslovgivning for unge under 30 &aring;r</li> <li>Kan arbejde anerkendende og motiverende</li> <li>Har erfaring med pr&aelig;sentation og opl&aelig;g for grupper og hold</li> <li>Har pr&oslash;vet samarbejde p&aring; tv&aelig;rs af faggrupper</li> <li>&hellip;og ikke mindst er udadvendt, vedholdende, selvst&aelig;ndig, fleksibel, struktureret og robust.</li> </ul> &nbsp;<strong>Vi tilbyder:</strong> <ul> <li>Et fagligt ambiti&oslash;st milj&oslash;</li> <li>Udfordrende og sp&aelig;ndende arbejdsopgaver</li> <li>Plads til nye tanker og ideer</li> <li>En dynamisk arbejdsplads med fokus p&aring; vejledning</li> <li>Faglig sparring fra kompetente kolleger</li> <li>L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesforhold i henhold til overenskomst</li> </ul> <strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?&nbsp;</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen hos Stefan Grabow Johansen p&aring; 6161 1854, mail: <a href="mailto:sgjo@odense.dk">sgjo</a><a href="mailto:sgjo@odense.dk">@odense.dk</a>.<br />&nbsp;<br />Ans&oslash;gningsfrist er mandag, den 7. december 2015, kl. 12.00 og samtaler afholdes fredag, den 11. december 2015.<br />&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Uddannelsescaféen, Kontakt og Kompetence, Uddannelse 1, Vindegade 18, 5000 Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  07-12-2015 12:00

 • Vi søger sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter med mod på faglige udfordringer og lyst til at arbejde rehabiliterende i et tværfagligt miljø.

  Vi&nbsp;s&oslash;ger vi f&oslash;lgende medarbejdere <ul> <li>To sygeplejersker i fast stilling p&aring; 34 timer om ugen eller efter aftale. Der arbejdes i gennemsnit hver 3. weekend og du&nbsp;m&aring; p&aring;regne 1-2 aftenvagter hver anden m&aring;ned</li> <li>En&nbsp;social- og sundhedsassistent i aftenvagt, 28 timer om ugen, arbejde hver 2. weekend i lige weekender</li> <li>En&nbsp;social- og sundhedsassistent i dagvagt, 37 timer om ugen med arbejde gennemsnit hver 3. weekend, og&nbsp;du m&aring; p&aring;regne 1-2 aftenvagter hver anden m&aring;ned.</li> <li>En&nbsp;social- og sundhedsassistent&nbsp;til barselsvikariat, 35 timer&nbsp;om ugen&nbsp;frem til 1. august 2016 og du m&aring; p&aring;regne 1-2 aftenvagter hver anden m&aring;ned</li> </ul> &nbsp;<br />Alle stillinger er fra 1. januar 2016 eller efter aftale.<br />&nbsp;<br /><strong>Pr&aelig;sentation af arbejdspladsen</strong><br />Lysningen har borgere med komplekse problemstillinger i afklarende, midlertidige rehabiliteringsforl&oslash;b. Medarbejdergruppen er tv&aelig;rfaglig sammensat med sygeplejersker, assistenter og terapeuter.<br />Lysningen er en arbejdsplads i konstant udvikling, som udelukkende modtager borgere til midlertidige d&oslash;gnrehabiliteringsophold &ndash; prim&aelig;rt fra OUH, men ogs&aring; fra eget hjem.<br /><br />P&aring; Lysningen er der plads til i alt 64 borgere fordelt p&aring; 4 afdelinger, som er specialiseret med prim&aelig;re m&aring;lgrupper <ul> <li>Afdeling A modtager borgere med neurologiske og ortop&aelig;dkirurgiske lidelser</li> <li>Afdeling B modtager borgere med funktionsneds&aelig;ttelse kombineret med en akut lidelse f. eks. dehydrering, delirium eller infektion og borgere med s&aelig;rlige socialmedicinske problemstillinger</li> <li>Afdeling C modtager borgere med cancer og borgere i den terminale fase</li> <li>Afdeling D modtager borgere med akut udvikling i demens og borgere med demens og samtidig akut lidelse</li> </ul> De opsl&aring;ede stillinger er alle p&aring; afdeling B.<br /><br />P&aring; Lysningen arbejder vi med den rehabiliterende tilgang. Lysningen er en del af &AElig;ldre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune, hvor vi er i gang med at redefinere det nye velf&aelig;rdssamfund og udvikle l&oslash;sninger til det n&aelig;re sundhedsv&aelig;sen. Vi st&oslash;tter voksne mennesker i at leve et selvst&aelig;ndigt og uafh&aelig;ngigt liv<br /><br /><strong>Vi s&oslash;ger medarbejdere som</strong> <ul> <li>Br&aelig;nder for at arbejde med borgere med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger og rehabilitering i t&aelig;t samarbejde med borgerne, p&aring;r&oslash;rende og arbejdskolleger i et tv&aelig;rfagligt milj&oslash;</li> <li>Arbejder selvst&aelig;ndigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Har erfaring i arbejdet med komplekse sygepleje og SSA opgaver</li> <li>Har et godt overblik og en afbalanceret tilgang til travlhed og mestrer korte, komplekse og ind imellem ustabile borgerforl&oslash;b</li> <li>Er &aring;ben, im&oslash;dekommende, humoristisk og rummelig</li> <li>Besidder gode tv&aelig;rfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT og evt. kendskab til KMD Care og FMK</li> <li>Kan samarbejde med hjemmeplejen og &oslash;vrige tv&aelig;rfaglige instanser</li> <li>Er indstillet p&aring; i t&aelig;t samarbejde med &oslash;vrige at udvikle egne og andres kompetencer</li> <li>Er robust og klar til forandringer, da Lysningen er i konstant udvikling</li> </ul> <br />Vi arbejder t&aelig;t sammen med de praktiserende l&aelig;ger, hjemmesygeplejen, hjemmeplejen, hj&aelig;lpemiddel r&aring;dgivere, tr&aelig;nende terapeuter, rehabiliteringsr&aring;dgivere (visitatorer) og flere samarbejdspartnere i kommune og region for at sikre bedst mulig rehabiliteringsindsats.<br /><br />Arbejdsdagen er pr&aelig;get af mange komplekse borgerforl&oslash;b og korte forl&oslash;b, h&oslash;j faglighed, dialog og tv&aelig;rfagligt samarbejde internt og eksternt, h&oslash;jt tempo, dokumentation i KMD Care og mange sygeplejefaglige udfordringer.<br /><br />Vi l&aelig;gger v&aelig;gt p&aring; kvalitet, engagement, respekt og dialog samt kontinuerlig kompetenceudvikling. Vi har ansat en udviklingssygeplejerske, der underst&oslash;tter den tv&aelig;rfaglige udvikling og har fokus p&aring; kvaliteten i opgavel&oslash;sningen.<br /><br />Hvis stillingerne v&aelig;kker din interesse, gl&aelig;der vi os til at h&oslash;re fra dig.<br /><br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />S&aring;fremt du &oslash;nsker yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte<br />assisterende rehabiliteringsleder Lars Peder Holck&nbsp;p&aring; 40296852, mail: <a href="mailto:lph@odense.dk">lph@odense.dk</a>, sygeplejeske og&nbsp;tillidsrepr&aelig;sentant Mette Friis p&aring; 40486016, mail: <a href="mailto:metfr@odense.dk">metfr@odense.dk</a> eller rehabiliteringsleder Anne Askl&oslash;f p&aring;&nbsp;40227541, mail: <a href="mailto:amas@odense.dk">amas@odense.dk</a><u>.</u><br /><br />Ans&oslash;gningsfrist er 6. december 2015.&nbsp;<br /><br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Lysningen
  Arbejdstid:
  Heltid, Deltid
  Frist:
  06-12-2015
 • Du har set denne annonce før

  Bystrategisk konsulent til barselsvikariat


  Vil du være med til at transformere Odense fra stor dansk by til dansk storby? Tror du på, at NyOdense kan blive den storby, alle går og taler om? Kan du arbejde med byudvikling i en kompleks politisk styret organisation?

  <em>Vil du v&aelig;re med til at transformere Odense fra stor dansk by til dansk storby?<br />Tror du p&aring;, at NyOdense kan blive den storby, alle g&aring;r og taler om?<br />Kan du arbejde med byudvikling i en kompleks politisk styret organisation?<br />Har du fingeren p&aring; pulsen, og ved du, hvordan byens unge kan inddrages i storbytransformationen, s&aring; det giver mening for dem og for Odense? </em><br /><br />S&aring; er du m&aring;ske den rette barselsvikar, som vi s&oslash;ger&nbsp;til Bystrategisk Stab i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en travl, men uh&oslash;jtidelig stab p&aring; 23 medarbejdere med vidt forskellige baggrunde, som arbejder med Odenses fysiske og mentale storbytransformation.<br />Vi har s&aelig;rligt fokus p&aring; tre omr&aring;der:<br />&nbsp; <ul> <li>Det planstrategiske omr&aring;de, hvor vi bl.a. er ansvarlige for kommunens planstrategi, som s&aelig;tter den overordnede ramme for Odenses udvikling (planstrategi2015.odense.dk)</li> <li>Det boligstrategiske omr&aring;de, hvor vi bl.a. samarbejder med boligorganisationerne om at udvikle byens almene boligomr&aring;der og med boligudvikling som en strategisk indsats ift. storbytransformationen</li> <li>Bystrategiske projekter, der har grundl&aelig;ggende betydning for Odenses udvikling og struktur, bl.a. i form af omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade fra gade til by og Letbanens etape 2</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Om jobbet</strong><br />I barselsvikariatet som bystrategisk konsulent skal du have fokus p&aring; inddragelse af unge i byudviklingen.<br />Du vil du komme til at arbejde med en r&aelig;kke forskellige projekter, der alle har Odenses fysiske og mentale storbytransformation som omdrejningspunkt. Dit prim&aelig;re fokus vil v&aelig;re inddragelse af unge i byudviklingen p&aring; s&aring;vel strategisk som praktisk niveau.<br />Opgaverne er mange og forskelligartede og foreg&aring;r ofte i samarbejde med s&aring;vel interne som eksterne samarbejdspartnere.<br />&nbsp;<br />Dine opgaver vil blandt andet v&aelig;re:<br />&nbsp; <ul> <li>Gennemf&oslash;relse af unders&oslash;gelse vedr. studerendes holdninger til studiebyen Odense</li> <li>Strategisk udviklingsarbejde ifm fastholdelse og tiltr&aelig;kning af unge i Odense</li> <li>Samarbejde med uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner</li> <li>Planl&aelig;gning og gennemf&oslash;relse af midlertidige aktiviteter, workshops, udstillinger eller events, der kan begejstre m&aring;lgruppen og v&aelig;re med til at styrke deres ejerskab til NyOdense</li> <li>Opdatere og udvikle kommunikation til/med ungem&aring;lgruppen via Facebook, Instagram og andre kanaler</li> <li>Projektsamarbejde samt formidling af storbytransformation til interne og eksterne interessenter med s&aelig;rligt fokus p&aring; ungem&aring;lgruppen</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig, at du: <ul> <li>Er ambiti&oslash;s, kreativt t&aelig;nkende og har mod p&aring; at udfordre og forandre</li> <li>Har forst&aring;else for at arbejde i en politisk styret organisation</li> <li>Kan beg&aring; dig p&aring; flere niveauer og navigere i krydsfeltet mellem det strategisk og praktisk orienterede</li> <li>Arbejder selvst&aelig;ndigt og har praktisk erfaring med projektledelse og facillitering af processer</li> <li>Er udadvendt og netv&aelig;rksorienteret og har st&aelig;rke formidlingsevner b&aring;de online og offline</li> <li>Br&aelig;nder for byudvikling og forst&aring;r vigtigheden af at inddrage ungem&aring;lgruppen i storbytransformationen</li> <li>Gerne har en lang videreg&aring;ende uddannelse - m&aring;ske&nbsp;nyuddannet. Det v&aelig;sentlige er, at du har en st&aelig;rk interesse for og godt kendskab til byens udvikling og sans for at inddrage m&aring;lgruppen bedst muligt</li> </ul> <strong>Vi tilbyder</strong><br />Vi tilbyder sp&aelig;ndende og udfordrende opgaver i en ambiti&oslash;s afdeling, stor frihed i tilrettel&aelig;ggelsen af arbejdet samt gode og dygtige kolleger b&aring;de i det n&aelig;re og p&aring; tv&aelig;rs af hele Odense Kommune.<br />Vi prioriterer et uh&oslash;jtideligt milj&oslash; med fokus p&aring; kvalitet i opgavel&oslash;sningen, arbejdsgl&aelig;de, tillid og godt hum&oslash;r.<br />&nbsp;<br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du sp&oslash;rgsm&aring;l om stillingen, er du velkommen til at kontakte bystrategisk konsulent Rikke Louise Fage-Fjord p&aring; <a href="mailto:rlf@odense.dk">rlf@odense.dk</a> eller&nbsp;4011 3541<br /><br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst med den relevante faglige organisation og i henhold til principperne om ny l&oslash;n.<br />Stillingen er et barselsvikariat p&aring; 37 timer ugentligt af 1 &aring;rs varighed med jobstart hurtigst muligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ans&oslash;gningsfristen er s&oslash;ndag den 6. december 2015.<br />Vi forventer at afholde samtaler onsdag den 16. december 2015.
  Arbejdssted:
  Rådhuset, Flakhaven Odense
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  06-12-2015
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejersker til Botilbuddet Rydsåvej


  Udvikling af sygeplejen, er det lige dig? Vil du være med til at skabe en værdig alderdom for vores beboere? Så er Botilbuddet Rydsåvej et bud på dit nye job!

  <em>Udvikling af sygeplejen, er det lige dig? Vil du v&aelig;re med til at skabe en v&aelig;rdig alderdom for vores beboere? S&aring; er Botilbuddet Ryds&aring;vej et bud p&aring; dit nye job!<br />&nbsp;</em><br />Vi &oslash;nsker at styrke den tv&aelig;rfaglige indsats for beboerne og samspillet med de p&aring;r&oslash;rende, s&aring; den enkelte beboer oplever et v&aelig;rdigt og meningsfuldt liv. Vi s&oslash;ger derfor 2 sygeplejersker p&aring; 34 timer pr. uge i blandet dag- og aftenvagt -&nbsp;dog overvejende dagvagt - samt 5 weekendvagter p&aring; 12 uger.<br />&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Om os</strong>:<br />Botilbuddet Ryds&aring;vej er et socialpsykiatrisk botilbud for 43 beboere og en aflastningsplads. M&aring;lgruppen er borgere med sv&aelig;re l&aelig;ngerevarende sindslidelser med betydeligt nedsat funktionsevne, kombineret med et stigende st&oslash;tte- og plejebehov.<br /><br />Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at st&oslash;tte den enkelte beboer i at udnytte egne potentialer, s&aring; beboeren bliver i stand til at leve s&aring; selvst&aelig;ndigt og meningsfuldt et liv som muligt. Vi tilrettel&aelig;gger et individuelt rehabiliteringsforl&oslash;b, der l&oslash;bende tilpasses efter beboerens m&aring;l. 2016 forventes at v&aelig;re et&nbsp;&aring;r, hvor indsatser og metoder, der skal underst&oslash;tte rehabilitering, implementeres.<br />&nbsp;<br /><strong>Om dig</strong>:<br />Det vigtigste for os er, at du br&aelig;nder for et arbejde og en hverdag i konstant forandring i samspil med beboere, p&aring;r&oslash;rende, kolleger og samarbejdspartnere og for at <ul> <li>Vurdere, planl&aelig;gge og sikre udf&oslash;relse samt opf&oslash;lgning i de komplekse plejeopgaver</li> <li>Medvirke til at beboeren opn&aring;r sit m&aring;l i forhold til deres bevilling</li> <li>V&aelig;re med til at udvikle og styrke det faglige niveau</li> <li>Sikre pleje og behandling inden for diverse lidelser</li> <li>Varetage kompleks, akut og kronisk sygdomsbehandling og medicinering i samarbejde med de praktiserende l&aelig;ger og sygehus</li> <li>Styrke kvalitet i og m&aring;lrette den sygeplejefaglige indsats og dokumentation</li> <li>Indg&aring; i dagligdagen p&aring; lige fod med det tv&aelig;rfaglige team</li> </ul> <strong>Vi &oslash;nsker, at du </strong> <ul> <li>Kan arbejde med den rehabiliterende tilgang</li> <li>Kan opstille m&aring;l og delm&aring;l for den enkelte beboer</li> <li>Kan arbejde selvst&aelig;ndigt, men ogs&aring; mestre tv&aelig;rfagligt samarbejde</li> <li>Medvirker til faglig dialog og sparring</li> <li>Har lyst til og kan formidle viden</li> <li>Er medvirkende til et godt arbejdsmilj&oslash;</li> <li>Er positiv, nyt&aelig;nkende og&nbsp;omstillingsparat</li> <li>Er psykisk robust</li> </ul> <strong>Vi kan til geng&aelig;ld tilbyde</strong> <ul> <li>Beboere med meget forskellige plejebehov</li> <li>Faglig og personlig udfordring</li> <li>Stratetisk kompetenceudvikling, som best&aring;r af: Undervisning i anerkendende kommunikation (MI), Udredningsv&aelig;rkst&oslash;j SF 12, Introduktion til ICF, Undervisning i indsatser og koordination</li> <li>Et tilpasset uddannelsesforl&oslash;b for Ryds&aring;vej, som bl.a. best&aring;r af den systemisk og narrative tilgang, konflikth&aring;ndtering og arbejde i dybden med din egen personlige udvikling i relation til at arbejde coachende</li> <li>Et m&aring;lrettet tv&aelig;rfagligt samarbejde med fokus p&aring; rehabilitering og det gode borgerforl&oslash;b</li> <li>Det gode samarbejde med kollegaer borgere og p&aring;r&oslash;rende omkring borgernes hverdagsliv</li> <li>En arbejdsplads der er ved at udvikle det tv&aelig;rfaglige samarbejde</li> <li>Supervision med ekstern supervisor</li> <li>Faglig sparring</li> <li>En ledelse, der v&aelig;rds&aelig;tter ansvarlighed, kreativitet og fleksibilitet</li> <li>At v&aelig;re med i en organisation, der er i forandring</li> <li>God introduktion</li> </ul> <strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r er&nbsp;i forhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.&nbsp;<br /><br />Tiltr&aelig;delse er pr. 1. januar 2016 eller snarest muligt.<br />&nbsp;<br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan f&aring;s hos&nbsp;rehabiliteringsleder Gitte Sundekilde p&aring; 5116 7681.<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist er s&oslash;ndag, den 6. december 2015 og vi forventer at holde samtaler i uge 50 2015.<br /><br /><br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Botilbuddet Rydsåvej
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-12-2015

 • Botilbuddet Rydsåvej søger 4 nye medarbejdere pr. 1. januar 2016 eller snarest derefter. Stillingerne kan søges af følgende faggrupper: social- og sundhedsassistenter, pædagoger eller ergoterapeuter.

  Botilbuddet Ryds&aring;vej s&oslash;ger 4 nye medarbejdere pr. 1. januar 2016 eller snarest derefter.<br />Stillingerne kan s&oslash;ges af f&oslash;lgende faggrupper: &nbsp;social- og sundhedsassistenter, p&aelig;dagoger eller ergoterapeuter.<br />&nbsp;<br />Det drejer sig om 4 stillinger p&aring; 34 timer&nbsp;og&nbsp;arbejdstiderne er fordelt p&aring; dag, aften og weekend og der arbejdes hver anden weekend.<br />&nbsp;<br /><strong>Botilbuddet Ryds&aring;vej</strong><br />Vi er et socialpsykiatrisk botilbud for 43 beboere og en aflastningsplads. M&aring;lgruppen er borgere med sv&aelig;re l&aelig;ngerevarende sindslidelser med betydeligt nedsat funktionsevne, kombineret med et stigende st&oslash;tte- og plejebehov.<br /><br />Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med at st&oslash;tte den enkelte beboer i at udnytte egne potentialer, s&aring; de bliver i stand til, at leve et for dem meningsfuldt hverdagsliv.<br /><br />Kerneopgaven er at tilrettel&aelig;gge et individuelt rehabiliteringsforl&oslash;b, der l&oslash;bende tilpasses efter beboerens m&aring;l. 2016 forventes at v&aelig;re et&nbsp;&aring;r hvor indsatser og metoder, der skal underst&oslash;tte rehabilitering, implementeres.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi forventer at du:</strong> <ul> <li>Har erfaring med psykiatri/socialpsykiatri.</li> <li>Ser udfordringer i at arbejde m&aring;lrettet med beboerens hverdagsliv.</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme.</li> <li>Kan arbejde systematisk, struktureret og i samarbejde med beboer og p&aring;r&oslash;rende.</li> <li>Kan indg&aring; i den daglig personligpleje</li> <li>Kan arbejde selvst&aelig;ndigt og indg&aring; i en tv&aelig;rfaglig teamorganisering.</li> <li>Er dynamisk, &aring;ben, faglig nysgerrig og motiverende.</li> <li>Udviser rummelighed og respekt over for beboerens v&aelig;rdier og livsform.</li> <li>Kan tilpasse st&oslash;tten og graduere den l&oslash;bende i forhold til den enkelte beboers &oslash;nsker, behov og ressourcer.</li> <li>Er fysisk og psykisk robust, og kender egne gr&aelig;nser.</li> <li>Er interesseret i og tager initiativ til at udvikle egne og arbejdsstedets kompetencer.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder </strong> <ul> <li>Et tilpasset uddannelsesforl&oslash;b for Ryds&aring;vej</li> <li>Et m&aring;lrettet arbejde med udgangspunkt i beboerens hverdagsliv.</li> <li>Samarbejde med kollegaer og borgere i udarbejdelse af samarbejdsplaner.</li> <li>En arbejdsplads der er ved at udvikle det tv&aelig;rfaglige samarbejde.</li> <li>Supervision med ekstern supervisor.</li> <li>Faglig sparring.</li> <li>Vil v&aelig;re med i en organisation, der er i forandring.</li> </ul> <strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan f&aring;s ved henvendelse til rehabiliteringsleder Pia Jessen p&aring; 2181 1166, assisterende rehabiliteringsleder Gitte Sundekilde p&aring; 6551 3892 eller assisterende rehabiliteringsleder Dorte Svendsen p&aring; 6551 3893.<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist er s&oslash;ndag, den 6. december 2015 og vi forventer at holde samtaler i uge 50 2015.<br /><br />&nbsp;<br /><br /><br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Botilbuddet Rydsåvej
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  06-12-2015

 • Er du god til formidling, kan noget med dine hænder og interesserer dig for historie, så har vi jobbet! Konkrete værkstedsaktiviteter med børn. 31 timer om ugen.

  <em><strong>Er du god til formidling, kan noget med dine h&aelig;nder og interesserer dig for historie, s&aring; har vi jobbet!</strong></em><br /><br />Jernalderlandsbyen er et arbejdende historisk v&aelig;rksted, som ligger i natursk&oslash;nne omgivelser ved Stavids &Aring;en. Hver dag kommer skoleelever p&aring; bes&oslash;g for gennem praktiske og konkrete aktiviteter at f&aring; en fornemmelse af, hvordan livet var i jernalderen.<br />&nbsp;<br />Vi s&oslash;ger en ny aktivitetsmedarbejder, som kan forest&aring; gennemf&oslash;relsen af disse bes&oslash;g. Den gennemsnitlige arbejdstid er 31 timer pr. uge. Der er lidt s&aelig;sonudsving og ganske lidt weekend arbejde.<br /><br /><strong>Jobbet indeholder</strong> <ul> <li>Gennemf&oslash;relse af konkrete og praktiske v&aelig;rksteder med skoleb&oslash;rn, fx om bekl&aelig;dning, mad, tr&aelig;arbejde, glasperler mm. Aktiviteten skal give en forst&aring;else for i livet i jernalderen</li> <li>Deltage i den l&oslash;bende udvikling af landsbyen i forhold til konkrete projekter.</li> <li>Ansvar for et &rdquo;hus&rdquo;, indretning, reng&oslash;ring m.m.</li> <li>Mulighed for at inddrage den omliggende natur i arbejdet</li> <li>Medvirke i landsbyens &oslash;vrige aktiviteter, fx marked, Fjordens Dag, rundvisning, sommerferieaktiviteter og turist&aring;bent etc.</li> <li>Ind i mellem deltage i forskellige praktiske opgaver i landsbyen (fx bygningsvedligehold, dragtreparation, reng&oslash;ring, reparation af hegn, br&aelig;ndestabling mm.</li> <li>Engagerede og kompetente kollegaer og et godt teamsamarbejde</li> </ul> &nbsp;<strong>Vi forventer, at du</strong> <ul> <li>Er en god formidler, b&aring;de til b&oslash;rn og voksne.</li> <li>Er god med dine h&aelig;nder i forhold til at lave praktiske aktiviteter med b&oslash;rn.</li> <li>Har lyst, evner og erfaring med at gennemf&oslash;re formidlingsaktiviteter med b&oslash;rn</li> <li>Har interesse for historie, optimalt ogs&aring; viden om oldtiden i Danmark</li> <li>Er frisk p&aring; i formidlingen, at v&aelig;re ikl&aelig;dt jernalderdragt af uld og h&oslash;r</li> <li>Er kreativ og fleksibel</li> <li>Kan arbejde selvst&aelig;ndigt og indg&aring; i en teamsamarbejde</li> </ul> <strong>Jernalderlandsbyen</strong><br />Jernalderlandsbyen vil give elever, g&aelig;ster og bes&oslash;gende viden og forst&aring;else om vores forf&aelig;dres liv og levevilk&aring;r. Vi vil skabe konkrete oplevelser, som viser sammenh&aelig;ngen mellem menneske, natur og kultur b&aring;de dengang og nu. Jernalderen skal levendeg&oslash;res gennem de bes&oslash;gendes egne erfaringer. Vi vil bidrage til en bedre forst&aring;else af Danmarks fortid, for bedre at kunne agere i nutiden.<br /><br />Jernalderlandsbyen er en del af Odense Kommune, og administreres i dagligdagen som en del af UngVest &ndash; en af ungdomskolerne i Odense. Se mere p&aring; <a href="http://www.jernalderlandsbyen.dk/">www.jernalderlandsbyen.dk</a> og <a href="http://www.ungvest.dk/">www.ungvest.dk</a>.<br /><br />Selve landsbyen best&aring;r af en r&aelig;kke rekonstruerede bygninger (huse) som v&aelig;rkstederne gennemf&oslash;res i eller omkring. Der er typisk tre v&aelig;rksteder i gang pr. dag (fx smed, mad og uld). Personalet i landsbyen best&aring;r af fire aktivitetsmedarbejdere,&nbsp;en h&aring;ndv&aelig;rker og en daglig leder. Herudover samarbejdes med frivillige kr&aelig;fter og historiske v&aelig;rksteder andre steder i Danmark. Udover de historiske bygninger er der moderne bygninger med personalerum, k&oslash;kken, kontor, omkl&aelig;dning og v&aelig;rksted.<br /><br /><strong>Vi holder &aring;bent hus&nbsp;for interesserede ans&oslash;gere den 25. november 2015,&nbsp;kl 15 - 16.</strong><br /><br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />Stillingen er p&aring; 31 timer ugentligt og med tiltr&aelig;delse den 15. februar 2015&nbsp;eller snarest derefter.<br /><br />Ans&aelig;ttelse sker p&aring; personlig ordning.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?&nbsp;</strong><br />Du kan f&aring; yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til daglig leder Alex J&oslash;rgensen p&aring; <a href="mailto:alaj@odense.dk">alaj@odense.dk</a>,&nbsp;mobil&nbsp;21 26 39 89 eller ungdomsskoleleder Carsten Djursaa p&aring; <a href="mailto:cdj@odense.dk">cdj@odense.dk</a>, mobil 24 25 64 30.<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist er 4. december 2015, kl. 12.00. Samtaler forventes gennemf&oslash;rt den 14. december 2015.<br /><br />Der indhentes &sect; 36 straffeattest i forbindelse med ans&aelig;ttelsen. Din ans&oslash;gningen skal sendes via&nbsp;nedenst&aring;ende link &quot; S&oslash;g stilling&quot;.<br /><br /><br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Jernalderlandsbyen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  04-12-2015 12:00
 • Du har set denne annonce før

  Lærer til Hunderupskolen


  Vil du arbejde på en god skole og bidrage til, at vores elever bliver så dygtige, som de kan? Så er du måske vores nye lærer.

  <strong>Hunderupskolen i Odense s&oslash;ger l&aelig;rer til en fast stilling pr. 1. januar 2016.</strong><br />Vil du arbejde p&aring; en god skole og bidrage til, at vores elever bliver s&aring; dygtige, som de kan?<br /><br /><strong>Vi s&oslash;ger en l&aelig;rer med stort engagement og h&oslash;j faglighed. Vi s&oslash;ger en l&aelig;rer til vores B&oslash;rneskole </strong><strong>(0. &ndash; 5. klasse). Du skal kunne se dig selv i et skema, som prim&aelig;rt omfatter: dansk i en 1. klasse, N/T i en 5. klasse, idr&aelig;t i 5. klasse + madkundskab p&aring; 5. og 6. klassetrin.</strong><br />&nbsp;<br />Hunderupskolen har h&oslash;je ambitioner p&aring; elevernes vegne, og vi er overbeviste om, at et velfungerende teamsamarbejde spiller en stor rolle for elevernes l&aelig;ring. Vi har s&aelig;rlig fokus p&aring; at fremme fagteam-samarbejdet og ser frem til at udvikle de muligheder, der ligger i sparring med kolleger. Der er et stort r&aring;derum for l&aelig;rerne til at udfylde rammen med nyt&aelig;nkning og kreative, sk&aelig;ve l&oslash;sninger, der bidrager til l&aelig;ring i tr&aring;d med Odense Kommunes strategier p&aring; skoleomr&aring;det.<br /><br /><strong>Vi forventer af dig:</strong> <ul> <li>At du kan s&aelig;tte l&aelig;ringsm&aring;l for vores elever og sikre opf&oslash;lgning af disse.</li> <li>At du mestrer l&aelig;ringsledelse og klasserumsledelse.</li> <li>At du har gode relationskompetencer og dermed kan bidrage til den gode dannelseskultur for vores elever.</li> <li>At du er fagligt velfunderet inden for flere af fagene og har gode didaktiske kompetencer.</li> <li>At du har gode it-kompetencer.</li> <li>At du kan arbejde selvst&aelig;ndigt og samtidig er en god teamplayer - og dermed bidrage aktivt til f&aelig;llesskabet.</li> </ul> <strong>Vi tilbyder dig:</strong><br />En stor flok dejlige, sp&aelig;ndende og nysgerrige elever, der gerne vil l&aelig;re. Vi har det udgangspunkt, at alle elever g&oslash;r det rigtige, hvis de kan. Hunderupskolen er en skole med stor fokus p&aring; fagligheden samtidig med, at vi arbejder unders&oslash;gende med, hvad der bidrager til bedst mulig l&aelig;ring. Vi har h&oslash;je ambitioner for vores elever og m&oslash;der en stor for&aelig;ldreopbakning. Du vil m&oslash;de dygtige og gode kolleger, der arbejder i et forpligtende f&aelig;llesskab.<br />&nbsp;<br />Bes&oslash;g vores hjemmeside for yderligere oplysninger: <a href="http://hunderupskolen.skoleporten.dk/sp">http://hunderupskolen.skoleporten.dk</a> eller ved henvendelse til skoleleder Vagn Hansen p&aring; telefon 63 75 08 00/ 20 37 91 34.<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist: fredag den 4. december kl. 12.00.<br />Ans&aelig;ttelsessamtaler forventes afholdt i uge 51.<br /><br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Hunderupskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  04-12-2015 12:00
 • Du har set denne annonce før

  Pædagog til Hunderupskolen


  Hunderupskolen søger en pædagog til en stilling på 35 timer fra 1. februar 2016.

  <strong>Hunderupskolen s&oslash;ger en p&aelig;dagog&nbsp;til en stilling p&aring; 35 timer fra 1.&nbsp;februar 2016.</strong><br />&nbsp;<br />Timerne vil v&aelig;re i en b&oslash;rnehaveklasse sammen med l&aelig;rerne, alenetimer med underst&oslash;ttende undervisning, lektiehj&aelig;lp samt SFO.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Hunderupskolen er en skole med 750 elever fordelt p&aring; 0. - 9. klasse. &nbsp;283 af eleverne er tilmeldt fritidsordningen. I fritidsordningen er der ansat 14 p&aelig;dagoger og 2 p&aelig;dagogmedhj&aelig;lpere.<br />&nbsp;<br />Det er skolens m&aring;l at skabe sammenh&aelig;ng i b&oslash;rnenes hverdag gennem samarbejdet mellem SFO og skolen. SFO&#39;en er opdelt i 2 afdelinger - en afdeling med for&aring;rs-sfo, b&oslash;rnehaveklasser og 1. klasser samt en afdeling med 2. og 3. klasser.<br />&nbsp;<br />Vi forventer at du:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <ul> <li>har lyst til arbejde med b&oslash;rn i skolealderen</li> <li>er ansvarsbevidst, &aelig;rlig og im&oslash;dekommende</li> <li>er indstillet p&aring; at lade b&oslash;rns behov v&aelig;re grundlag for det&nbsp;p&aelig;dagogiske arbejde</li> <li>har inklusion som et fokuspunkt og har en anerkendende tilgang til b&oslash;rnene</li> <li>er glad for fysiske aktiviteter</li> <li>kan samarbejde med andre faggrupper.</li> </ul> Arbejdstiden vil v&aelig;re mellem kl. 6.30-16.45. Ans&aelig;ttelsen vil ske efter g&aelig;ldende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og BUPL.<br /><br />Yderligere informationer kan indhentes hos SFO-leder Johannes Lund, tlf. 6375 0820 eller skoleleder Vagn Hansen, tlf. 6375 0800.<br />&nbsp;<br />Ans&oslash;gning vedlagt oplysninger om dokumentation for evt. tidligere besk&aelig;ftigelse fremsendes via elektroniske ans&oslash;gning.<br />&nbsp;<br />For stillinger, hvor den ansatte er i direkte kontakt med unge under 15 &aring;r, indhentes der altid en &sect; 36 attest.<br />&nbsp;<br />Samtalerne finder sted tirsdag den 08.12.2016.<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Hunderupskolens SFO
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  04-12-2015 12:00
 • Du har set denne annonce før

  Erfaren planlægger til Bystrategisk Stab


  Vil du være med til at transformere Odense fra stor dansk by til dansk storby? Tror du også på, at NyOdense kan blive den storby, alle går og taler om? Er du ambitiøs og har mod på at udfordre og forandre, brænder du for strategisk planlægning og byudvikling og kan du styre projekter sikkert i mål

  <em>Vil du v&aelig;re med til at transformere Odense fra stor dansk by til dansk storby?<br />Tror du ogs&aring; p&aring;, at NyOdense kan blive den storby, alle g&aring;r og taler om?<br />Er du ambiti&oslash;s og har mod p&aring; at udfordre og forandre, br&aelig;nder du for strategisk planl&aelig;gning og byudvikling?<br />Kan du styre projekter sikkert i m&aring;l i en kompleks politisk styret organisation, som v&aelig;gter strategisk planl&aelig;gning h&oslash;jt? </em><br /><br />S&aring; er du m&aring;ske vores nye kollega i Bystrategisk Stab i Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Vi er en travl, men uh&oslash;jtidelig stab p&aring; 23 medarbejdere med vidt forskellige baggrunde, som arbejder med Odenses fysiske og mentale storbytransformation.<br />Vi har s&aelig;rligt fokus p&aring; tre omr&aring;der:<br />&nbsp; <ul> <li>Det planstrategiske omr&aring;de, hvor vi bl.a. er ansvarlige for kommunens planstrategi, som s&aelig;tter den overordnede ramme for Odenses udvikling (planstrategi2015.odense.dk)</li> <li>Bystrategiske projekter, der har grundl&aelig;ggende betydning for Odenses udvikling og struktur, bl.a. i form af omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade fra gade til by og Letbanens etape 2</li> <li>Det boligstrategiske omr&aring;de, hvor vi bl.a. samarbejder med boligorganisationerne om at udvikle byens almene boligomr&aring;der og med boligudvikling som en strategisk indsats ift. storbytransformationen</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Om jobbet</strong><br />Dit prim&aelig;re arbejdsomr&aring;de vil v&aelig;re strategisk planl&aelig;gning og strategisk byudvikling, herunder udvikling af bystrategiske projekter.<br /><br />Udgangspunktet er planstrategien, der s&aelig;tter den overordnede ramme og retning for storbytransformationen, og dermed for kommuneplanl&aelig;gningen og for alle kommunens indsatser i forhold til transformationen. Samtidig definerer planstrategien ogs&aring; de roller, som Odense har i et nationalt, et regionalt og i et byregionalt perspektiv.<br />Opgaverne er mange og forskellige, og du vil komme til at fungere b&aring;de som projektleder og indg&aring; i projektforl&oslash;b med andre parter, s&aring;vel interne som eksterne.<br />Dine opgaver vil bl.a. v&aelig;re:<br />&nbsp; <ul> <li>Udarbejdelse af planstrategi og foruds&aelig;tningsanalyser ift. det planstrategiske omr&aring;de</li> <li>Deltage i udvikling af strategiske byudviklingsprojekter, som eksempelvis eksisterende OUH, City Campus mv.</li> <li>Deltagelse i projekter i regi af Byregion Fyn / Strategi Fyn 2014-2017, f.eks. Byregionale Samarbejder og Byrolleprojekt</li> <li>Varetagelse af Odense Kommunes interesser i overordnede planstrategiske sammenh&aelig;nge p&aring; nationalt og regionalt niveau</li> <li>Udarbejdelse af notater og opl&aelig;g til ledelses- og politisk niveau</li> <li>Formidling af viden p&aring; det planstrategiske omr&aring;de og om storbytransformation til interne og eksterne interessenter</li> </ul> <br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer af dig, at du har:<br />&nbsp; <ul> <li>Relevant planl&aelig;gningsm&aelig;ssig uddannelse, f.eks. arkitekt, landinspekt&oslash;r eller lignende</li> <li>Solid og fler&aring;rig praktisk erfaring med strategisk og fysisk planl&aelig;gning</li> <li>Praktisk erfaring med projektledelse og facilitering af processer</li> <li>Godt kendskab til planloven og tilgr&aelig;nsende lovgivninger</li> <li>Praktisk erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation</li> </ul> <br /><strong>Du kan forvente</strong><br />Vi tilbyder sp&aelig;ndende og udfordrende opgaver i en ambiti&oslash;s afdeling, stor frihed i tilrettel&aelig;ggelsen af arbejdet samt gode og dygtige kolleger b&aring;de i det n&aelig;re og p&aring; tv&aelig;rs af hele Odense Kommune.<br />Vi prioriterer et uh&oslash;jtideligt milj&oslash; med fokus p&aring; kvalitet i opgavel&oslash;sningen, arbejdsgl&aelig;de, tillid og godt hum&oslash;r.<br />&nbsp;<br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du sp&oslash;rgsm&aring;l om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Bystrategisk Stab Jannek Nyrop p&aring; 6551 1180 eller planstrategisk konsulent Bo Jessen p&aring; 2362 9604.<br />&nbsp;<br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />Ans&aelig;ttelse sker p&aring; fuld tid efter g&aelig;ldende overenskomst med den relevante faglige organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Vi &oslash;nsker stillingen besat hurtigst muligt.<br />Ans&oslash;gningsfristen er den 3. december 2015<br />Vi forventer at afholde samtaler den 15. december 2015.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Rådhuset, Flakhaven
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-12-2015

 • Familie og Ungehuset Odense 4-18 år søger snarest muligt en barselsvikar for professionel kontaktperson 37 timer ugentligt. Der kan forventes en ansættelse på ca. 10 måneder. Familie og Ungehuset er et af to Familiehuse i Odense. Vi arbejder med aldersgruppen 4 – 18 år.

  Familie og Ungehuset Odense 4-18 &aring;r s&oslash;ger snarest muligt en barselsvikar for professionel kontaktperson 37 timer ugentligt.<br />Der kan forventes en ans&aelig;ttelse p&aring; ca. 10 m&aring;neder.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Familie og Ungehuset er et af to Familiehuse i Odense. Vi arbejder med aldersgruppen 4 &ndash; 18 &aring;r.<br />Organisatorisk h&oslash;rer vi til i Familie og Velf&aelig;rdsafdelingen og er organiseret i Center for Indsatser til B&oslash;rn og Unge (CIBU).<br />B&oslash;rnene og deres familier henvises fra B&oslash;rn og Unger&aring;dgivningen &ndash; Social/Handicap (BURS og BURH).<br /><br />Indsatserne i huset skal v&aelig;re forebyggende og fleksible og rettes mod b&oslash;rn med s&aelig;rlige behov. Der tilbydes behandling af det enkelte barn og barnets familie, jf. SL. &sect; 52.3 stk. 2, 3 og 6. I alle foranstaltningssager arbejder vi efter kontrakter udarbejdet p&aring; det enkelte barn.<br /><br />Indsatserne i Familiehuset skal underst&oslash;tte udviklingen af b&aelig;redygtige relationer til andre samt forebygge anbringelse og udskillelse fra normalsystemet.<br />Vi arbejder med at t&aelig;nke innovativt i det daglige arbejde og pr&oslash;ver at arbejde ud fra t&aelig;nkningen i den l&aelig;rende organisation.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Hovedopgaver for professionel kontaktperson: <ul> <li>individuel behandling og r&aring;dgivning til barnet/den unge</li> <li>r&aring;dgivning/behandling til barnets/den unges for&aelig;ldre</li> <li>koordination for de professionelle der er omkring barnet/den unge</li> <li>hvis der er behov for det s&aring; at kunne tage v&aelig;k med den unge i en kortere periode. Det kan skyldes, at den unge er i kriminalitet eller misbrug, som kr&aelig;ver, at man kortvarig tager v&aelig;k fra milj&oslash;et</li> <li>arbejde med barnet/den unge og deres for&aelig;ldre i grupper</li> </ul> Medarbejderne er medansvarlige for, at der iv&aelig;rks&aelig;ttes et koordineret tv&aelig;rfagligt samarbejde &ndash; via netv&aelig;rksarbejdet &ndash; med s&aring;vel det private som det professionelle netv&aelig;rk. I Familie og Ungehuset arbejdes der helhedsorienteret med fokus p&aring; de relationer, barnet og dets familie indg&aring;r i.<br /><br />Kontaktpersonerne sidder i et storrumskontor, hvor de nuv&aelig;rende 11 kontaktpersoner sidder p&aring; samme kontor.<br /><br /><strong>Du skal p&aring;regne, at st&oslash;rstedelen af arbejdstiden ligger uden for normal arbejdstid</strong>.<br /><br /><strong>Om dig</strong><br />Du skal have: <ul> <li>en uddannelse som p&aelig;dagog, socialr&aring;dgiver eller anden relevant uddannelse</li> <li>lyst og br&aelig;nde for arbejdet med b&oslash;rn, unge og deres familier</li> <li>lyst til at deltage aktivt i Familie og Ungehusets faglige udvikling og supervision</li> <li>kendskab og erfaring med tv&aelig;rfaglig samarbejde</li> </ul> Desuden forventer vi, at du er: <ul> <li>psykisk robust og har overskud og g&aring; p&aring; mod</li> <li>en fleksibel person, der har en lys og humoristisk tilgang til dit arbejdsliv</li> </ul> <br /><strong>Vi kan tilbyde dig en arbejdsplads, hvor</strong>: <ul> <li>der er en engageret personalegruppe</li> <li>der er god opl&aelig;ring</li> <li>der er stor social kapital</li> <li>man ikke lades alene om sv&aelig;re opgaver</li> <li>udskiftningen ikke er stor</li> <li>humor er n&oslash;dvendig</li> <li>personalet skal deltage i supervision</li> <li>faglig udvikling er en del af den daglige drift</li> <li>der er et h&oslash;jt fagligt niveau og en afslappet stil</li> </ul> Huset rummer en mangfoldighed af metoder i behandlingsarbejdet.<br />Vi er bl.a. inspireret af metoder, som har deres afs&aelig;t i en systemisk og narrativ t&aelig;nkning.<br /><br />For hovedparten af personalet g&aelig;lder, at de enten er psykologer, p&aelig;dagoger eller socialr&aring;dgivere.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan f&aring;s ved henvendelse til Familie og Ungehusets leder Kis<br />Stentoft p&aring; 2339 3589 eller <a href="mailto:kiss@odense.dk">kiss@odense.dk</a> eller til TR for p&aelig;dagogerne Hanne<br />N&oslash;rgaard p&aring;&nbsp;<a href="mailto:påhann@odense.dk">hann@odense.dk</a><br /><br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r sker efter g&aelig;ldende overenskomst.<br />Stillingen &oslash;nskes besat snarest muligt.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ans&oslash;gningsfristen er <strong>torsdag den 3. december 2015 kl. 12.00</strong>.<br />Vi forventer at afholde ans&aelig;ttelsessamtaler fredag den 18. december 2015.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Ejby Kirkevej 15, 5220 Odense SØ
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  03-12-2015 12:00

 • Brænder du for udfordringer i dit job og har du værktøjskassen på plads inden for økonomi, regnskab og projektstyring? Har du lyst til at arbejde i en projektorganisation i konstant forandring og indgå i et dynamisk team af dygtige kollegaer? Så er du måske vores nye kollega i Odense Letbane.

  <em>Odense er en by, der satser p&aring; v&aelig;kst. I de kommende &aring;r blomstrer en lang r&aelig;kke ambiti&oslash;se byggeprojekter op i Odense. Byen skal ikke l&aelig;ngere bare v&aelig;re en stor dansk by, men en dansk storby. Odenses nye letbane bliver rygraden i byen, der skal binde udviklingen sammen og skabe synergi og sammenh&aelig;ng.</em><br />&nbsp;<br /><em>Odense Letbane er i fremdrift og ved at tr&aelig;de ind i n&aelig;ste fase, hvor letbanen dels er begyndt at v&aelig;re synlig med anl&aelig;gsarbejder i byen og dels skal udbyde transportsystemer og togs&aelig;t. For at sikre momentum &oslash;nskes &oslash;konomifunktionen nu udvidet med en &oslash;konomichef.&nbsp;</em><br /><br /><strong>Br&aelig;nder du for udfordringer i dit job og har du v&aelig;rkt&oslash;jskassen p&aring; plads inden for &oslash;konomi, regnskab og projektstyring? Har du samtidig lyst til at arbejde i en projektorganisation i konstant forandring og indg&aring; i et dynamisk team af dygtige kollegaer, som frem til 2020 skal bygge en af Danmarks f&oslash;rste letbaner - S&aring; er du m&aring;ske vores nye kollega i Odense Letbane!</strong><br />&nbsp;<br />Jobbet som &oslash;konomichef er placeret i Odense by i vores projektkontor p&aring; Thomas B. Thriges Gade 32 - 5 minutters gang fra Odense Baneg&aring;rdscenter.<br />&nbsp;<br /><strong>Om jobbet</strong><br />Som &oslash;konomichef hos Odense Letbane arbejder du med en bred vifte af opgaver i relation til anl&aelig;g af letbanen i Odense. Der referer i &oslash;jeblikket en project controller til &oslash;konomichefen. Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a.: <ul> <li>&Oslash;konomistyring: <ul style="list-style-type: circle"> <li>Udarbejdelse af regnskab</li> <li>Udarbejdelse af projektestimater i samarbejde med vores projektkontor</li> <li>Udarbejde &oslash;konomirapportering til ledelsen</li> </ul> </li> <li>Regnskab: <ul style="list-style-type: circle"> <li>Periodeafslutninger, herunder udarbejdelse af perioderegnskab</li> <li>Udarbejdelse af m&aring;nedsafstemninger</li> <li>Fakturah&aring;ndtering</li> </ul> </li> <li>&Oslash;vrige ansvarsomr&aring;der: <ul style="list-style-type: circle"> <li>Videreudvikling af processer, forretningsgange og rapporteringsv&aelig;rkt&oslash;jer</li> <li>HR og personaleadministration</li> <li>Udarbejde tilskudsanmodninger til Odense Kommune, Transport- og Bygningsministeriet og Region Syddanmark</li> <li>Administration af en mindre ejendomsportef&oslash;lje</li> <li>Ansvar for selskabet og projektets forsikringsforhold</li> <li>Ad hoc opgaver i forbindelse med projektets fortsatte udvikling</li> </ul> </li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Dine faglige kompetencer</strong> <ul> <li>Du har gerne en baggrund som revisor</li> <li>Du har minimum 4 - 6 &aring;rs erfaring fra tilsvarende stillinger</li> <li>Du har en udpr&aelig;get god forretnings- og regnskabsm&aelig;ssig forst&aring;else</li> <li>Du har en god IT- og systemforst&aring;else</li> <li>Du behersker engelsk i skrift og tale</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Dine personlige kompetencer</strong> <ul> <li>Du er selvst&aelig;ndig men samtidig en engageret team-player</li> <li>Du tager ansvar og evner selv at prioritere og drive dine opgaver</li> <li>Du er serviceminded b&aring;de over for dine kolleger og eksterne samarbejdspartnere</li> <li>Du s&aelig;tter en &aelig;re i at levere arbejde af h&oslash;j kvalitet med fokus p&aring; detaljen</li> <li>Du bidrager til et positivt og dynamisk arbejdsmilj&oslash; med humor og samarbejds&aring;nd.</li> </ul> &nbsp;<br /><strong>Vi tilbyder</strong> <ul> <li>et alsidigt job, hvor du f&aring;r en vigtig n&oslash;glerolle i letbane-projektets fortsatte udvikling</li> <li>en stilling med faglige og personlige udfordringer for den, som med nysgerrighed og viden t&oslash;r udfordre status quo og bidrage til den fortsatte fremdrift af letbaneprojektet og sin egen stilling.</li> </ul> <br /><strong>S&aring;dan kommer du videre</strong><br />Har du sp&oslash;rgsm&aring;l til stillingen, er du velkommen til at kontakte &Oslash;konomidirekt&oslash;r, Per Feddersen, p&aring; telefon + 45 6134 8126. Deadline for ans&oslash;gning er den&nbsp;2. december 2015. Bem&aelig;rk venligst at vi behandler de indkomne ans&oslash;gninger l&oslash;bende.<br /><br />Vi forventer at afholde 1. runde af samtaler den 8. december og 2. runde den 14. december.<br />Kandidater, som g&aring;r videre til 2. samtalerunde, vil blive bedt om at udfylde en personprofiltest i perioden mellem 1. og 2. samtale.<br /><br />Stillingen &oslash;nskes besat snarest muligt. Ans&aelig;ttelsen er tidsbegr&aelig;nset til anl&aelig;gsfasens overgang til drift (planlagt til 2020).
  Arbejdssted:
  Odense Letbane
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  02-12-2015
 • Du har set denne annonce før

  Koordinator til UngNord


  Du skal hovedsageligt administrere driften af Den Frie Rådgivnings daglige aktiviteter i tæt samarbejde med Den Frie Rådgivning bestyrelse. Stillingen er på 32 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. januar 2016 eller snarest derefter.

  UngNord &ndash; en af ungdomsskolerne i Odense s&oslash;ger en medarbejder til at varetage stillingen som koordinator. Koordinatoren skal hovedsageligt administrere driften af Den Frie R&aring;dgivnings daglige aktiviteter i t&aelig;t samarbejde med Den Frie R&aring;dgivning bestyrelse. Stillingen er p&aring; 32 timer ugentligt med tiltr&aelig;delse den 1. januar 2016 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Baggrund og form&aring;l</strong><br />Den Frie R&aring;dgivning er en frivillig social forening med ca. 45 aktive frivillige. Derudover er der i perioder en til to studerende i praktik og en studentermedhj&aelig;lper. Vi tilbyder blandt andet gratis r&aring;dgivning til alle, der har behov for hj&aelig;lp til forst&aring;else af formelle breve, udfyldelse af diverse skemaer, kontakt til myndigheder mm. Den Frie R&aring;dgivning har en partnerskabsaftale med UngNord og ligger i Fritidsbutikken i Vollsmose. Derudover har vi tre satellitr&aring;dgivninger i Odense-bydelene P&aring;skel&oslash;kken, Korsl&oslash;kkeparken og Skt. Klemensparken, samt en kontraktstyret satellitr&aring;dgivning for Nordfyns Kommune beliggende i Odense. St&oslash;rstedelen af vores brugere har etnisk minoritetsbaggrund.<br /><br /><strong>Arbejdsopgaver </strong><br />Arbejdsopgaverne vil blandt andet best&aring; af <ul> <li>Koordinering af daglig drift i Den Frie R&aring;dgivning,&nbsp;bl.a. arbejds- og vagtplaner for de frivillige r&aring;dgivere, praktikanter og evt. studentermedhj&aelig;lpere</li> <li>R&aring;dgivning af brugerne</li> <li>Rekruttering, opl&aelig;ring og pleje af foreningens frivillige og praktikanter</li> <li>Administrativt arbejde i forbindelse med finansieringsmuligheder, herunder udarbejdelse af ans&oslash;gninger, afrapporteringer og evaluering</li> <li>Markedsf&oslash;ring af r&aring;dgivningens tilbud over for samarbejdspartnere og brugere, herunder kommunikation via sociale medier</li> <li>Fungere som sekret&aelig;r for Den Frie R&aring;dgivnings bestyrelse</li> <li>Ad hoc opgaver s&aring;som deltagelse i relevante netv&aelig;rk</li> </ul> <strong>Ans&oslash;gerprofil</strong><br />Vi s&aelig;tter ikke specifikke uddannelseskrav til koordinatoren, men vi ser gerne at du <ul> <li>har et indg&aring;ende kendskab til og erfaring med frivilligt socialt arbejde</li> <li>kan motivere og fastholde frivillige</li> <li>har erfaring med fonds- og puljeans&oslash;gninger</li> <li>har erfaring med projektarbejde</li> <li>har gode planl&aelig;gningsevner og kan h&aring;ndtere mange forskellige arbejdsopgaver p&aring; samme tid</li> <li>er god til at kommunikere skriftligt s&aring;vel som mundtligt og p&aring; tv&aelig;rs af kulturer og faggrupper</li> <li>er i stand til at indg&aring; i et team, samtidig med at kunne arbejde selvst&aelig;ndigt</li> <li>kan lide at arbejde i et mangfoldigt milj&oslash; og har kendskab til andre kulturer</li> </ul> &nbsp;<br />Har ovenn&aelig;vnte beskrivelse vakt din interesse, og har du lyst til et sp&aelig;ndende og udfordrende job, hvor du er med til at styrke den frivillige indsats i udsatte boligomr&aring;der, og hvor dine faglige kompetencer kommer i spil, s&aring; h&oslash;rer vi gerne fra dig.<br /><br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.&nbsp;<br />Administrativt h&oslash;rer stillingen under Odense Kommune, UngNord, Fritidsbutikken.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du kan l&aelig;se mere om Den Frie R&aring;dgivning p&aring; foreningens hjemmeside <a href="http://www.dfr-odense.dk/">www.dfr-odense.dk</a><br />Yderligere information kan f&aring;s ved henvendelse til afdelingsleder Damir Balalic p&aring; 40 27 30 32.<br /><br />Ans&oslash;gningsfristen er&nbsp;2. december&nbsp;2015. Ans&aelig;ttelsessamtaler forventes at finde sted i uge&nbsp;50.&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  UngNord
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  02-12-2015

 • Kan du gøre Dalum Bibliotek til et endnu bedre sted for både børn og voksne? Vil du være en del af et stærkt team med alsidige arbejdsopgaver, højt til loftet og mange udviklingsmuligheder? Brænder du for at udvikle og formidle bibliotekets tilbud både i huset, i lokalområdet og på sociale medier?

  <em>Vil du v&aelig;re med til at g&oslash;re Dalum Bibliotek til et endnu bedre sted for b&aring;de b&oslash;rn og voksne?<br />Vil du v&aelig;re en del af et st&aelig;rkt team med alsidige arbejdsopgaver, h&oslash;jt til loftet og mange udviklingsmuligheder?<br />Br&aelig;nder du for at udvikle og formidle bibliotekets mange tilbud b&aring;de i huset, i lokalomr&aring;det og p&aring; de sociale medier? </em><br /><br />S&aring; er du m&aring;ske vores nye kollega, for Dalum Bibliotek s&oslash;ger nu en bibliotekar/formidler p&aring; fuld tid med tiltr&aelig;delse 1. januar 2016 eller snarest derefter.<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Dalum Bibliotek er et af Odenses st&oslash;rste lokalbiblioteker med ca. 120.000 bes&oslash;gende &aring;rligt.<br />Biblioteket er smukt og velfungerende og ligger midt i et ressourcest&aelig;rkt omr&aring;de med kr&aelig;vende brugere.<br />Vi har et stort netv&aelig;rk af samarbejdspartnere og er synlige i mange lokale sammenh&aelig;nge.<br /><br /><strong>Om jobbet</strong><br />Du skal blandt andet: <ul> <li>V&aelig;re tovholder p&aring; arrangementer for b&oslash;rn og voksne og v&aelig;re med til at udvikle nye typer af arrangementer og events</li> <li>Forny og udvikle bibliotekets profiler p&aring; FB og IG samt lave profiler p&aring; andre relevante sociale medier</li> <li>Have udl&aring;nsvagter i b&aring;de b&oslash;rne- og voksenbiblioteket samt v&aelig;re indstillet p&aring; at afl&oslash;se p&aring; byens &oslash;vrige biblioteker, n&aring;r det er n&oslash;dvendigt</li> <li>Formidle bibliotekets digitale tjenester og hj&aelig;lpe i bibliotekets &Aring;ben IT-hj&aelig;lp</li> <li>Hj&aelig;lpe b&oslash;rn og l&aelig;rere fra de lokale skoler med at opdage biblioteket</li> </ul> <strong>Om dig</strong><br />Du skal v&aelig;re uddannet Bibliotekar DB, cand.scient.bibl. eller have en anden tilsvarende uddannelse.<br />Vi forventer, at du: <ul> <li>Tager ansvar b&aring;de for dine egne opgaver, men ogs&aring; for de f&aelig;lles opgaver i teamet</li> <li>Kan lide at arbejde i et udl&aring;n og giver brugerne, hvad de kommer efter - og mere til</li> <li>Er initiativrig, kreativ og fuld af gode ideer</li> <li>Er god til at formulere dig og kan skrive levende og letl&aelig;seligt</li> <li>Ser stort p&aring; faggr&aelig;nser og giver en h&aring;nd med, hvor det er n&oslash;dvendigt</li> <li>Har humor og er engageret i dit arbejde</li> <li>Kan have 2 ugentlige aftenvagter til kl. 18.15 samt l&oslash;rdagsvagt hver 3. weekend.</li> </ul> <strong>Til geng&aelig;ld tilbyder vi dig </strong> <ul> <li>At blive en del af et st&aelig;rkt og velfungerende team med uh&oslash;jtidelige og dygtige kolleger</li> <li>En travl og afvekslende hverdag med mulighed for indflydelse p&aring; opgaverne</li> <li>En organisation, hvor faglig og personlig udvikling er i fokus</li> </ul> <br />Vi gl&aelig;der os til at h&oslash;re fra dig.<br />Du er velkommen til at medsende&nbsp;links til billedeksempler, videoklip eller andet relevant i forhold til stillingen, men det er ikke et krav.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />S&aring; er du meget velkommen til at kontakte Teamleder p&aring; Dalum Bibliotek Karen Korntved p&aring; <a href="tel:6551 4319">6551 4319</a> eller <a href="mailto:kmko@odense.dk">kmko@odense.dk</a>&nbsp;eller Lokalbibliotekschef Anne Lauridsen p&aring; <a href="tel:6551 4355">6551 4355</a> eller <a href="mailto:ala@odense.dk">ala@odense.dk</a><br /><br /><strong>L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />Sker i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ans&oslash;gningsfrist er tirsdag den 1. december 2015.<br />Ans&aelig;ttelsessamtaler afholder vi torsdag den 10. december 2015.&nbsp;<br />Stillingen &oslash;nskes besat pr. 1. januar 2016 eller snarest derefter.
  Arbejdssted:
  Odense Centralbibliotek, Team Dalum/Bolbro
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-12-2015
 • Du har set denne annonce før

  Dagplejere til Region Syd


  Din arbejdsplads vil være dit eget hjem, så du skal være bosiddende i det område vi søger til. Brænder du for at give børnene en tryg, spændende og lærerig dagligdag? Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt børnemiljø? - Så er du måske vores nye dagplejer?

  Br&aelig;nder du for, at give b&oslash;rnene en tryg, sp&aelig;ndende og l&aelig;rerig dagligdag?<br />Kan du tilbyde et hjem, der kan indrettes med et attraktivt b&oslash;rnemilj&oslash;?<br />- &nbsp;S&aring; er du m&aring;ske vores nye dagplejer eller g&aelig;stedagplejer?<br /><br /><strong>Din arbejdsplads vil v&aelig;re dit eget hjem, s&aring;&nbsp;du</strong> <strong>skal v&aelig;re bosiddende i det omr&aring;de vi s&oslash;ger til.</strong><br /><br />Vi s&oslash;ger dagplejere til&nbsp;Hjallese og Torpeg&aring;rden med ans&aelig;ttelse 1. februar 2016&nbsp;og dagplejere&nbsp;til Odense C og Odense M med ans&aelig;ttelse snarest muligt.&nbsp;<br />&nbsp;<br />Dagplejen i Odense Kommune er organiseret i tre regioner, Nord, Syd og Vest. I hver region er der ansat en dagplejeleder, en teamleder, dagplejep&aelig;dagoger og dagplejere. I Region&nbsp;Syd er der ansat 138 dagplejere.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />Ans&aelig;ttes du som dagplejer vil&nbsp;du skulle passe 4 b&oslash;rn mellem 0 &ndash; 2,10 &aring;r og kan i perioder modtage et g&aelig;stebarn.&nbsp;<br /><br />Din ugentlige arbejdstid vil v&aelig;re 48 timer og ligger indenfor tidsrummet kl. 6.00 til kl. 18.00 tilpasset for&aelig;ldrenes behov. Du vil blive en del af en legestuegruppe p&aring; 6&nbsp;&ndash;&nbsp;8 dagplejere, som m&oslash;des en gang hver 14. dag i en legestue i n&aelig;romr&aring;det. &nbsp;<br />&nbsp;<br />Du vil indg&aring; i et sp&aelig;ndende, fagligt og socialt f&aelig;llesskab med dagplejekolleger og arbejde t&aelig;t sammen med dagplejep&aelig;dagogen, som s&oslash;rger for p&aelig;dagogisk vejledning. &nbsp;<br />&nbsp;<br /><strong>Vi forventer, at&nbsp;</strong> <ul> <li>du har erfaring med sm&aring; b&oslash;rn</li> <li>du har lyst til at samarbejde med for&aelig;ldre, dagplejere og dagplejep&aelig;dagoger</li> <li>du er &aring;ben for faglig udvikling gennem m&oslash;der, kurser og andre f&aelig;llesaktiviteter</li> <li>du servere sunde og attraktive m&aring;ltider</li> <li>du &aring;bner dit hjem som et offentligt tilbud og din familie er indstillet p&aring; det</li> <li>du har gode fysiske rammer b&aring;de indend&oslash;rs og udend&oslash;rs</li> <li>dit hjem er r&oslash;gfrit i &aring;bningstiden, og at de prim&aelig;re b&oslash;rnerum altid er r&oslash;gfrie</li> </ul> <strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>et selvst&aelig;ndigt job med h&oslash;j grad af frihed under ansvar</li> <li>en p&aelig;dagogisk dagligdag med en gruppe b&oslash;rn</li> <li>mulighed for at udvikle s&aelig;rlige interesse-/kompetenceomr&aring;der</li> <li>udstyr til dagplejehjemmet, s&aring; som inventar, leget&oslash;j m.m</li> <li>et s&aelig;rligt skattefradrag</li> </ul> <strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.&nbsp;<br /><br /><strong>Vil du h&oslash;re mere?&nbsp;</strong>&nbsp;<br />Vil du h&oslash;re mere om det udfordrende og sp&aelig;ndende job, er du velkommen til at kontakte<br />dagplejeleder&nbsp;Karin Munk Bach p&aring; 24597647.&nbsp;<br /><br />Ans&oslash;gningsfristen er&nbsp;1. december&nbsp;2015.&nbsp;<br />&nbsp;<br />F&aring;r du tilbudt ans&aelig;ttelse som dagplejer vil der blive indhentet &sect;36 b&oslash;rneattest p&aring; dig, &aelig;gtef&aelig;lle og for hjemmeboende b&oslash;rn over 15 &aring;r.<br />&nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Region Syd
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-12-2015

 • Myndighedsopaver er det dig? Odense Kommune er i gang med at overdrage betaling for belysning til grundejerne, jf. privatvejsloven. I den forbindelse søger vi en engageret medarbejder, der kan hjælpe os med at løfte opgaven.

  Odense Kommune er i gang med at overdrage betaling for belysning til grundejerne, jf. privatvejsloven. I den forbindelse s&oslash;ger vi en engageret medarbejder, der kan hj&aelig;lpe os med at l&oslash;fte opgaven.<br />&nbsp;<br />Vi forestiller os, at du er uddannet teknisk designer/assistent, landm&aring;ler eller anden relevant uddannelse med kendskab til vejlovsomr&aring;det og erfaring i sagsbehandling.<br />&nbsp;<br />Du vil indg&aring; i en projektgruppe med tre erfarne medarbejdere og blive en del af kontorets myndighedsteam inden for Park &amp; Vej. Projektgruppen udarbejder partsh&oslash;ringsbreve, herunder kortmateriale, regneark samt besvarer henvendelser, mundtligt s&aring;vel som skriftligt fra de ber&oslash;rte grundejere.<br />&nbsp;<br />P&aring; Odense Kommunes hjemmeside kan du l&aelig;se mere om betaling for belysning p&aring; private f&aelig;llesveje: <a href="http://www.odense.dk/betalingforbelysning">www.odense.dk/betalingforbelysning</a><br />&nbsp;<br /><strong>Vi l&aelig;gger v&aelig;gt p&aring;, at</strong> <ul> <li>du har lyst til at arbejde med myndighedsbehandling inden for vejlovsomr&aring;det</li> <li>du har kendskab til vejlove</li> <li>du har lyst til den direkte borgerkontakt</li> <li>du er godt bekendt med brug af Excel</li> <li>du har kendskab til GIS programmer</li> <li>du er st&aelig;rk i mundtlig og skriftlig formulering</li> <li>du arbejder systematisk og kan arbejde b&aring;de selvst&aelig;ndigt og i projektgruppe</li> <li>du er fleksibel, positiv og besidder gode samarbejdsevner</li> </ul> <strong>Park og Vej</strong><br />Park og Vej er et af tre kontorer i Drift og Anl&aelig;g, som er en del af By- og Kulturforvaltningen. Kontoret ledes af en kontorchef. Kontoret best&aring;r af 49 medarbejdere fordelt p&aring; 5 teams med hver sin teamleder. Kontoret varetager drift og vedligeholdelse af veje, gr&oslash;nne omr&aring;der, og kirkeg&aring;rde, samt myndighedsbehandling.<br />&nbsp;<br />Myndighedsteamet best&aring;r af 12 medarbejdere, der arbejder med letbane, gravetilladelser, r&aring;den over vejarealer, arrangementer, belysning p&aring; private f&aelig;llesveje, sagsbehandling inden for vejlovene mv.<br />&nbsp;<br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening&nbsp;og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan f&aring;s ved henvendelse til Park &amp; Vej, teamleder Jacob Juhl Harberg&nbsp;p&aring; 23250094 eller kontorchef Allan Bach Laursen&nbsp;p&aring; 51481350.<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist er&nbsp;1. december&nbsp;2015.&nbsp;Samtaler forventes afholdt den 15./16. december 2015. &nbsp;<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Park og Vej
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  01-12-2015
 • Du har set denne annonce før

  Sygeplejerske til Ældre og Handicap Øst


  Vollsmosegruppen 1 søger en sygeplejerske til fast stilling, 32 timer ugentlig senest 1. januar 2016.

  Forl&oslash;b fysisk&nbsp;funktionsneds&aelig;ttelse &Oslash;st, Vollsmosegruppen 1 s&oslash;ger en sygeplejerske p&aring; 32 timer ugentlig&nbsp;til en fast stilling senest 1. januar 2016. Stillingen er&nbsp;prim&aelig;rt i dagvagt og vagt hver 4. weekend.<br /><br />Vi er en tv&aelig;rfagligt sammensat gruppe, der best&aring;r af sygeplejersker, social- og sundhedshj&aelig;lpere, social- og&nbsp;sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, samt reng&oslash;ringsassistent.<br /><br />Vi arbejder i et forl&oslash;b med borgere med fysisk funktionsneds&aelig;ttelse ud fra den rehabiliternede&nbsp;tankegang og borgerens retningsgivende m&aring;l. Gruppen har eksisteret siden 5. januar 2015, hvor vi v&aelig;gter tv&aelig;rfagligheden, og hvor der stadig er mulighed for at v&aelig;re med til at udvikle b&aring;de p&aring; den faglige men ogs&aring; sociale del.<br /><br /><strong>Vi &oslash;nsker en kollega, der</strong> <ul> <li>Br&aelig;nder for at arbejde med borgere med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger og rehabilitering i t&aelig;t samarbejde med borgerne, p&aring;r&oslash;rende og arbejdskolleger i et tv&aelig;rfagligt milj&oslash;</li> <li>Arbejder selvst&aelig;ndigt, engageret, ansvarligt og initiativrigt</li> <li>Har erfaring i arbejdet med komplekse sygepleje og SSA opgaver</li> <li>Har et godt overblik og en afbalanceret tilgang til travlhed, og mestrer korte, komplekse og ind imellem ustabile borgerforl&oslash;b</li> <li>Er &aring;ben, im&oslash;dekommende, humoristisk og rummelig</li> <li>Besidder gode tv&aelig;rfaglige og kommunikative kompetencer</li> <li>Har flair for dokumentation samt IT og evt. kendskab til KMD Care og FMK</li> <li>Kan samarbejde med hjemmeplejen og &oslash;vrige tv&aelig;rfaglige instanser</li> <li>Er indstillet p&aring; i t&aelig;t samarbejde med &oslash;vrige at udvikle egne og andres kompetencer</li> <li>Er robust og klar til forandringer, da&nbsp;vi er i konstant udvikling</li> </ul> <strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du sp&oslash;rgsm&aring;l til stillingen er du velkommen til at kontakte rehabiliteringsleder Birgit Jensen p&aring; 65513304 eller sygeplejerske Agnete&nbsp;Br&oslash;gger p&aring; 21420437.<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist er 30. november 2015, kl. 12.00.<br /><br /><br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Ældre- og Handicap Øst, Vollsmosegruppen 1
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  30-11-2015 12:00

 • Vores skoleleder gennem ni år går på pension. Derfor søger vi en ny ambitiøs og inspirerende leder, som kan arbejde struktureret og strategisk, og som kan videreføre skolen i den åbne og anerkendende ånd, der findes på skolen.

  <em>Vores skoleleder gennem ni &aring;r g&aring;r p&aring; pension. Derfor s&oslash;ger vi en ny ambiti&oslash;s og inspirerende leder, som kan arbejde struktureret og strategisk, og som kan videref&oslash;re skolen i den &aring;bne og anerkendende &aring;nd, der findes p&aring; skolen.<br />&nbsp;</em><br />N&aelig;sby Skole er en to-sporet folkeskole, beliggende i Odenses nordlige del, med ca. 450 elever, fordelt med 19 almenklasser, et 10. klassecenter med ca. 40 elever, og en SFO med ca. 160 b&oslash;rn.<br />&nbsp;<br />Skolen arbejder p.t. afdelingsopdelt d.v.s. i indskoling, p&aring; mellemtrin og i udskoling.<br />&nbsp;<br />Hovedoverskrifterne i skolens v&aelig;rdigrundlag er respekt, ansvarlighed og anerkendelse.<br />&nbsp;<br />N&aelig;sby Skole er veldrevet ifht. &oslash;konomistyring og afgangsresultater. Men der er stadig en masse at tage fat p&aring; i forhold til at implementere intentionerne i folkeskolereformen og visionerne i B&oslash;rn- og Ungeforvaltningens: &rdquo;Det bedste frem i alle&rdquo;.<br /><br />Den nye skoleleder skal br&aelig;nde for at g&aring; foran og s&aelig;tte rammer og visioner for, hvor skolen skal hen. Folkeskolen er pt. i stor forandring og den nye skoleleder skal v&aelig;re med til at skabe den forandring. En ledelse, der t&oslash;r v&aelig;re, der hvor medarbejderne er, i en progressions- og kvalitetsdagsorden i den moderne skole i en reformtid.<br /><br /><strong>Forventningerne til den nye skoleleder er s&aring;ledes:</strong><br />At have store ambitioner for skolens fremtidige udvikling, b&aring;de fagligt og p&aelig;dagogisk i forhold til elevernes l&aelig;ring og udvikling, men ogs&aring; for medarbejdernes og elevernes trivsel. Den nye skoleleder forventes, sammen med det &oslash;vrige ledelsesteam, at forene skolens kultur, traditioner og v&aelig;rdier med nye visioner og ideer.<br />&nbsp;<br />Du skal have gode relationelle og kommunikative kompetencer (skriftligt og mundtligt) og kunne forholde dig konstruktivt og retf&aelig;rdigt til dagligdagens udfordringer.<br />&nbsp;<br />Ved siden af driften og udviklingen af N&aelig;sby Skole, forventes du at have et t&aelig;t samspil med B&oslash;rn- og Ungechefen samt de &oslash;vrige ledere i B&oslash;rn-og Ungeforvaltningen, B&oslash;rn- og Ungeregion Nord om den strategiske udvikling i B&oslash;rn- og Ungeregion Nord.<br />&nbsp;<br /><strong>Det vi s&oslash;ger hos en skoleleder:</strong> <ul> <li>Du er vision&aelig;r, og med udgangspunkt i din solide faglighed kan du videreudvikle skolen med respekt for den eksisterende kultur.</li> <li>Du er passioneret, engageret og synlig for skolens elever, for&aelig;ldre, personale og samarbejdspartnere og v&aelig;gter trivsel for alle.</li> <li>Du er en tydelig kommunikator, der kan formidle visioner og sikre dem implementeret i praksis.</li> <li>Du har erfaring med skoleledelse gerne fra en st&oslash;rre skole og kender til &oslash;konomisk og administrativ ledelse.</li> </ul> &nbsp;<br />Er det dig? &nbsp;&ndash; S&aring; skriv i din ans&oslash;gning, hvordan du vil h&aring;ndtere de mangeartede opgaver, der hviler p&aring; en skole af vores st&oslash;rrelse. Beskriv, hvordan du vil st&aring; i spidsen for forandringer og h&aring;ndtere de udfordringer, der knytter sig til den videre implementering af folkeskolereformen.<br /><br /><strong>Hvordan er ans&aelig;ttelsesprocessen?</strong><br />Ans&oslash;gningsfristen er 29. november&nbsp;2015.<br />&nbsp;<br />1. samtalerunde gennemf&oslash;res den 10. december 2015 og 2. samtalerunde forventes gennemf&oslash;rt den 15. december 2015.<br />&nbsp;<br />Forud for en eventuel 2. samtalerunde vil du blive bedt om at l&oslash;se en skolepolitisk case samt at oplyse referencer. Stillingen &oslash;nskes besat i henhold til overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r forhandles i overensstemmelse med &rdquo;Rammeaftale om kontraktans&aelig;ttelse&rdquo;.<br />&nbsp;<br />Stillingen &oslash;nskes besat med tiltr&aelig;delse snarest muligt.<br />&nbsp;<br />Hvis du vil h&oslash;re mere om forventningerne til den nye skoleleder, er du velkommen til at kontakte B&oslash;rn- og Ungechef Ina Rise Ahrensberg p&aring; tlf. 30 12 06 99 &ndash; bedst efter kl 16.00.
  Arbejdssted:
  Næsby Skole
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  29-11-2015
 • Du har set denne annonce før

  Dansklærer til Sanderumskolens Børnemiljø


  Den lærer, vi søger, skal oprigtigt mene, at samarbejde med kollegaer er en forudsætning for at vi i et fællesskab kan løfte den vigtige og ambitiøse opgave, vi er blevet tildelt i vores samfund. Det betyder, at vi søger en ”holdspiller”, der ser forskellighed som noget, der skaber øgede muligheder

  <strong>Vi s&oslash;ger en danskl&aelig;rer til at indg&aring; i vores realisering af den nye skolereform.</strong><br /><br />Vores skole gennemg&aring;r, p&aring; lige fod med alle andre skoler, store forandringer i disse &aring;r, hvor grundlaget for at drive skole forandres s&aring;vel kommunalt som nationalitet og dermed ogs&aring; helt lokalt p&aring; Sanderumskolen.<br /><br />Vi vil gerne bedrive &rdquo;Skole til tiden&rdquo; med den flersidige signalgivning, der ligger i dette ordspil.<br /><br />Vi s&oslash;ger en l&aelig;rer, der kan indg&aring; i vores B&oslash;rnemilj&oslash; 0. &ndash; 3. kl., hvor vi har organiseret os i S&oslash;jleteams, eks. 0.a, 1.a, 2.a og 3.a, s&aring;ledes at vores teams g&aring;r p&aring; tv&aelig;rs af &aring;rgange. Denne organisering er valgt, fordi en vis procentdel af undervisningen sker p&aring; aldersintegrerede hold med den merv&aelig;rdi, det kan skabe p&aring; s&aring;vel det faglige, sociale, personlige og organisatoriske plan.<br />&nbsp;<br />Den l&aelig;rer, vi s&oslash;ger, skal oprigtigt mene, at samarbejde med kollegaer er en foruds&aelig;tning for, at vi i et f&aelig;llesskab kan l&oslash;fte den vigtige og ambiti&oslash;se opgave, vi er blevet tildelt i vores samfund. Det betyder, at vi s&oslash;ger en &rdquo;holdspiller&rdquo;, der ser forskellighed som noget, der skaber &oslash;gede muligheder.<br /><br /><strong>Du skal kunne varetage undervisning i</strong> <ul> <li>Dansk, billedkunst, engelsk og kristendom</li> </ul> Udover ovenst&aring;ende ligger det os meget p&aring; sinde at ans&aelig;tte l&aelig;rere, der f&aring;r energi af at deltage i en professionel eksperimenterende udvikling af skolen.<br /><br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br />&nbsp;<br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du sp&oslash;rgsm&aring;l til stillingen er du velkommen til at kontakte skoleleder Marianne Ubbe eller SFO-leder Johnnie Fischer p&aring; 63752400.<br /><br />Ans&oslash;gningsfristen er den 29. november&nbsp;2015&nbsp;og der forventes afholdt samtaler onsdag, den 9. december&nbsp;2015 i tidsrummet kl. 10-14.<br /><br /><br /><br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Sanderumskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  29-11-2015
 • Du har set denne annonce før

  Teknisk Designer Elev


  By- og Kulturforvaltningen søger en elev til teknisk designer-uddannelsen. Det er et krav, at du har gennemført uddannelsens grundforløb. Forventet ansættelse er Januar 2016.

  By- og Kulturforvaltningen s&oslash;ger 1 elev til teknisk designer-uddannelsen med forventet tiltr&aelig;delse Januar 2016.&nbsp;<br />Vi g&oslash;r opm&aelig;rksom p&aring;, at du <u>ska</u>l have gennemf&oslash;rt uddannelsens grundforl&oslash;b.<br /><br />Du vil i de 2 praktikperioder blive besk&aelig;ftiget i&nbsp;Digitalisering og Geodata.<br />I praktikperioden skal&nbsp;du&nbsp;bl.a.&nbsp;arbejde med digitale kort og GIS i Mapinfo samt med udarbejdelse af oversigtskort, filh&aring;ndtering, databaseindberetninger samt kundebetjening.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Har du sp&oslash;rgsm&aring;l til stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Lee Pointing p&aring; telefon 6551 2551.<br /><br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesforhold</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesforhold&nbsp;er i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og Teknisk Landsforbund.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ans&oslash;gningsfristen&nbsp;er den&nbsp;27. november 2015 kl. 12.<br />Vi forventer at afholde samtaler i l&oslash;bet af uge 49.<br /><br />Ans&aelig;ttelsestidspunktet er forventet til Januar 2016 under hensyntagen til godkendelsesproces for dine uddannelsesdokumenter.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Nørregade 34, Odense C
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  27-11-2015 12:00
 • Du har set denne annonce før

  Risingskolen søger lærer til barselsvikariat


  Risingskolen søger en dansk/engelsklærer til barselsvikariat i skolens 4. årgangs specialklasse.

  Risingskolen s&oslash;ger en dansk- og engelskl&aelig;rer til barselsvikariat i skolens 4. &aring;rgangs specialklasse med start&nbsp;1. januar 2016&nbsp;eller snarest derefter.&nbsp;<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Risingskolens specialklasser har elever med generelle indl&aelig;ringsvanskeligheder, en del af disse elever har desuden en del andre udfordringer.&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;<br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste &aring;r i h&oslash;j grad har form&aring;et at oms&aelig;tte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har hver torsdag fordybelsesdag. P&aring; denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen, - og det er ogs&aring; om torsdagen at skolens overbygningselever 10 gange om &aring;ret deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel r&aelig;kke eksterne akt&oslash;rer.<br />&nbsp;<br />Skolen har 660 elever fordelt p&aring; en stor almen del, en r&aelig;kke med specialklasser (for elever med generelle indl&aelig;ringsvanskeligheder) samt 2 klasser for elever med tale/sproglige vanskeligheder.<br />P&aring; skolen ser vi diversitet som en styrke og en mulighed for udvikling.<br />&nbsp;<br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt p&aring; l&aelig;rere, p&aelig;dagoger, teknisk samt administrativt personale.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Om dig</strong><br />Vi s&oslash;ger en robust og velfunderet danskl&aelig;rer, som er god til struktur, og som med varme og t&aring;lmodighed kan undervise en af vores specialklasser.&nbsp;<br />Vi forventer: <ul> <li>at du har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle i forhold til skolereformen</li> <li>at du br&aelig;nder for dine fag - og at du kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemf&oslash;re undervisning</li> <li>at du er interesseret i udvikle alle b&oslash;rn og unge i et forpligtende f&aelig;llesskab med fokus p&aring; uddannelse og dannelse</li> <li>at du er &aring;ben og nysgerrig i forhold til nye tiltag og anderledes m&aring;der at g&oslash;re tingene p&aring; &ndash; det vil bestemt v&aelig;re en fordel</li> </ul> <strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte Risingskolen p&aring;&nbsp;63752300 for at h&oslash;re n&aelig;rmere om stillingen hos Pernille Wessel eller Kathrine Vestergaard Dahl.<br /><br /><strong>L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />Sker i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ans&oslash;gningsfrist er torsdag den 26. november 2016.<br />Stillingen &oslash;nskes besat pr. 1. januar 2016 eller snarest derefter.
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  26-11-2015
 • Du har set denne annonce før

  Matematiklærer til Risingskolens børnemiljø


  Til Risingskolens hastigt voksende børnemiljø mangler vi en matematiklærer, som gerne også skulle kunne varetage enten drengeidræt og/eller natur/teknik.

  Risingskolen s&oslash;ger&nbsp;matematikl&aelig;rer til skolens b&oslash;rnemilj&oslash; med start 1. januar 2016 eller snarest derefter.&nbsp;<br /><br />I skolens hastigt voksende b&oslash;rnemilj&oslash; mangler vi en matematikl&aelig;rer, som gerne ogs&aring; skulle kunne varetage enten drengeidr&aelig;t og/eller natur/teknik.&nbsp;<br /><br /><strong>Om os</strong><br />Risingskolen er en skole, som gennem de seneste &aring;r i h&oslash;j grad har form&aring;et at oms&aelig;tte Skolereformens temaer til meningsgivende tiltag i hverdagen.<br />Vi arbejder med 60 minutters moduler 4 af ugens dage og har hver torsdag fordybelsesdag. P&aring; denne dag har man samme klasse og samme fag hele dagen, - og det er ogs&aring; om torsdagen at skolens overbygningselever 10 gange om &aring;ret deltager i valgfag i et bredt valgfagssamarbejde med en hel r&aelig;kke eksterne akt&oslash;rer.<br />&nbsp;<br />Til at varetage denne opgave har vi ca. 100 helt fantastiske medarbejdere fordelt p&aring; l&aelig;rere, p&aelig;dagoger, teknisk samt administrativt personale.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Om dig</strong><br />Vi forventer: <ul> <li>at du har lyst til sammen med medarbejdere og ledelse at udvikle i forhold til skolereformen</li> <li>at du br&aelig;nder for dine fag - og at du kan se mulighederne i, sammen med kollegaer, at forberede og gennemf&oslash;re undervisning</li> <li>at du er interesseret i udvikle alle b&oslash;rn og unge i et forpligtende f&aelig;llesskab med fokus p&aring; uddannelse og dannelse</li> <li>at du er &aring;ben og nysgerrig i forhold til nye tiltag og anderledes m&aring;der at g&oslash;re tingene p&aring; &ndash; det vil bestemt v&aelig;re en fordel.</li> </ul> &nbsp;&nbsp;<br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Du er velkommen til at kontakte Risingskolen p&aring;&nbsp;63752300 for at h&oslash;re n&aelig;rmere om stillingen hos Pernille Wessel eller Kathrine Vestergaard Dahl.<br /><br /><strong>L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />Sker i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Det praktiske</strong><br />Ans&oslash;gningsfrist er torsdag den 26. november 2016.<br />Stillingen &oslash;nskes besat pr. 1. januar 2016 eller snarest derefter.
  Arbejdssted:
  Risingskolen
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  26-11-2015
 • Du har set denne annonce før

  Pædagoger til klubområdet i UngVest


  Klubområdet i UngVest søger tre pædagoger i henholdsvis en fast og to midlertidige stillinger

  P&aelig;dagoger s&oslash;ges til UngVest- en af ungdomsskolerne i Odense.<br />&nbsp;<br /><em>Vil du v&aelig;re med til at g&oslash;re en forskel for b&oslash;rn og unge i Region Vest?</em><br />&nbsp;<br />Ung Vest &ndash; en af ungdomsskolerne i Odense, s&oslash;ger 3 p&aelig;dagoger til stillinger p&aring; klubomr&aring;det.<br /><br /><strong>Stilling 1</strong>.&nbsp;<br />22 timer ugentlig med tiltr&aelig;delse 1. december 2015 med udgangspunkt i P&aring;rup Fritids- og Ungdomsklub.<br /><strong>Stilling 2</strong>.<br />30 timer ugentlig med tiltr&aelig;delse 1. december&nbsp;2015. Denne stilling er midlertidig med forventes slutdato 15. november 2016. Udgangspunkt i &Aring;l&oslash;kke Fritidsklub og Spillestedet.<br /><strong>Stilling 3.</strong><br />30 timer ugentlig med tiltr&aelig;delse 1. januar 2016. Denne stilling er et barselsvikariat og med udgangspunkt i Sanderum Fritids- og ungdomsklub.<br />&nbsp;&nbsp;<br /><strong>Vi s&oslash;ger tre medarbejdere der:</strong> <ul> <li>Har p&aelig;dagogisk uddannelse og / eller erfaring.</li> <li>Br&aelig;nder for at guide st&oslash;rre b&oslash;rn og unge i deres projekter.</li> <li>Kan samarbejde med- og deltage i projekter med skolerne.</li> <li>Har kendskab til foreningslivet og har lyst til at arbejde med omr&aring;det.</li> <li>Er en stabil, trov&aelig;rdig, omsorgsfuld og tydelig voksen som forst&aring;r at <strong>inddrage</strong> b&oslash;rn og unge i det forpligtigende f&aelig;llesskab.</li> </ul> I skole&aring;ret 2015/16 har vi s&aelig;rlig fokus p&aring; arbejdet med ungeinddragelse og underst&oslash;ttelse af det lokale foreningsliv. Vi er &eacute;n indgang til foreningslivet og vores rolle er at v&aelig;re fritidsspilfordeler.<br />&nbsp;<br />I arbejdet med at st&oslash;tte og udvikle b&oslash;rn og unge i deres fritidsliv m&aring; du derfor p&aring;regne en arbejdstid hvori der er en del aften- og weekend arbejde. Desuden skal du v&aelig;re indstillet p&aring; at v&aelig;re fleksibel i forhold til jobbets placering inden for UngVest `s klubvirksomhed.<br />&nbsp;<br /><strong>Vi kan tilbyde:</strong> <ul> <li>Et sp&aelig;ndende job i en af Odenses tre ungdomsskoler.</li> <li>Et sp&aelig;ndende og ansvarsfuldt arbejde med mange udfordringer</li> <li>En stor samarbejdsarena lokalt, i distriktet og p&aring; byplan</li> <li>Mange forventningsfulde b&oslash;rn, unge og for&aelig;ldre</li> <li>Gode kollegaer</li> </ul> B&oslash;rn- og ungepolitikken &rdquo;Sammen p&aring; spring&rdquo;, danner udgangspunkt for klubbernes arbejde: <ul> <li>Vi underst&oslash;tter helhed og sammenh&aelig;ng i b&oslash;rn og unges hverdag ved at samarbejde med b&oslash;rn og unge, for&aelig;ldre, skoler, foreninger, frivillige organisationer m.m.</li> <li>Vi t&aelig;nker forebyggelse i forhold til sundhed, kriminalitet, eksklusion, diskrimination m.m. ud fra devisen at &rdquo;sunde b&oslash;rn og unge trives bedst&rdquo;</li> <li>Vi tror p&aring; at alle b&oslash;rn og unge har brug for at v&aelig;re en del af et f&aelig;lleskab. Det underst&oslash;tter klubberne i egne aktiviteter p&aring; fritidsomr&aring;det.</li> </ul> <strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation<br /><br /><strong>Vil du vide mere?&nbsp;</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen&nbsp;kan du f&aring; ved&nbsp;henvendelse til klubleder Connie Winther p&aring; 2946 4372. L&aelig;s mere om UngVest og klubben&nbsp;p&aring;:&nbsp; <a href="http://www.ungvest.dk/"><strong>www.UngVest.dk</strong></a>.<br />&nbsp;<br />Ans&oslash;gningsfrist er&nbsp;torsdag den 26. november 2015 og vi forventer at holde samtaler mandag, den 30. november 2015.&nbsp;<strong>Du skal i din ans&oslash;gning g&oslash;re opm&aelig;rksom p&aring; hvilken stilling du s&oslash;ger.</strong><br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  UngVest
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  26-11-2015

 • Center for Tandpleje kan pr. 1. februar 2016 tilbyde 3 klinikassistentelever et spændende og varieret uddannelsesforløb.

  Center for Tandpleje i Odense Kommune kan pr. 1. februar 2016 tilbyde 3 klinikassistentelever et sp&aelig;ndende og varieret uddannelsesforl&oslash;b.<br /><br />Som klinikassistentelev i Center for Tandpleje, bliver du en del af et st&aelig;rkt team p&aring; ca. 140 ansatte, best&aring;ende af forskellige faggrupper.<br /><br />Elevtiden veksler mellem praktik og teori. Den teoretiske del foreg&aring;r p&aring; Syddansk Erhvervsskole. Den praktiske del foreg&aring;r dels i Tandplejens B&oslash;rne- og ungeafdelinger og dels i Tandplejens specialafdelinger.<br /><br />F&aelig;lles for vores afdelinger er vores ambition at signalere im&oslash;dekommenhed, faglighed samt omhu og samvittighedsfuldhed - en ambition vi forventer du vil bidrage med.<br /><br />For at kunne komme i betragtning til elevstillingerne skal grundforl&oslash;bet i erhvervsuddannelsen til klinikassistent v&aelig;re gennemf&oslash;rt.<br /><br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem&nbsp;Kommunernes Landsforening og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger kan indhentes hos udviklingsklinikassistent, Joan N&oslash;rgaard p&aring;&nbsp;65 51 55 64.<br />Du kan l&aelig;se mere om tandklinikassistentuddannelsen i Odense Kommune <a href="http://subsites.odense.dk/job%20hos%20odense%20kommune/elev-i-odense-kommune/tandklinikassistent" target="_blank" title="her">her</a>.<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist er 25. november 2015.<br /><br />Vedh&aelig;ft relevante bilag og dokumentation&nbsp;til ans&oslash;gningen.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Center for Tandpleje
  Arbejdstid:
  Heltid
  Frist:
  25-11-2015
 • Du har set denne annonce før

  Natgruppen søger social- og sundhedsassistenter


  Natgruppen søger medarbejdere/social- og sundhedsassistenter til nattevagt Stillingerne er på 28 timer/ugentligt og der arbejdes som hovedregel ud fra en 7/7 model.

  <strong>Natgruppen s&oslash;ger medarbejdere/social- og sundhedsassistenter til nattevagt</strong><br />Stillingerne er p&aring; 28 timer/ugentligt og der arbejdes som hovedregel ud fra en 7/7 model.<br /><br />Natomr&aring;det i &AElig;ldre og Handicap forvaltningen er i gang med en st&oslash;rre organisations&aelig;ndring ud fra principperne:<br />&nbsp; <ul> <li>Natten er til ro og hvile.</li> <li>Rehabilitering skal v&aelig;re referenceramme.</li> <li>Opgaverne skal l&oslash;ses effektivt s&aring;vel fagligt som &oslash;konomisk.<br />&nbsp;</li> </ul> Natomr&aring;det best&aring;r af forskellige plejebolig, handicap, psykiatri-, sygepleje-, hjemmepleje- og hjerneskadetilbud i Odense.<br /><br /><strong>Vi s&oslash;ger:</strong><br />F&oslash;lgende stillinger er til bes&aelig;ttelse snarest muligt eller senest 1. januar 2016:<br />&nbsp; <ul> <li>1 social- og sundhedsassistent til en fast stilling og 1 social- og sundhedsassistent til et orlovsvikariat. Begge til arbejde med m&aring;lgrupper inden for plejebolig omr&aring;det. Begge stillinger er til bes&aelig;ttelse 1. december 2015.</li> <li>1 social- og sundhedsassistent til fast stilling til arbejdet med m&aring;lgrupper indenfor gerontopsykiatri omr&aring;det. Stillingen er til bes&aelig;ttelse 1. januar 2016.</li> <li>1 social- og sundhedsassistent til fast stilling inden for hjemmeplejeomr&aring;det i en af vores udegrupper. Stillingen er til bes&aelig;ttelse 1. januar 2016.</li> <li>1 social- og sundhedshj&aelig;lper til bosted for borgere med medf&oslash;dt hjerneskade. Stillingen er til bes&aelig;ttelse 1. januar 2016.</li> </ul> <br />Ind-m&oslash;dested vil s&aring;ledes fortrinsvis enten v&aelig;re p&aring; et af vores centre eller i en af vores udegrupper, men der er i stillingerne en forventning om, at man ogs&aring; giver st&oslash;tte til borgere og sparring til kolleger uden for tilbuddet/det udek&oslash;rende omr&aring;de.<br />&nbsp;<br /><strong>Natomr&aring;det tilbyder:</strong><br />&nbsp; <ul> <li>Et m&aring;lrettet arbejde med udgangspunkt i borgernes hverdagsliv.</li> <li>Kollegialt f&aelig;llesskab og ansvar omkring nattens opgaver.</li> <li>En fyldestg&oslash;rende introduktion b&aring;de til natomr&aring;det og til Plejecentrene</li> <li>Et sp&aelig;ndende arbejdsomr&aring;de med mulighed for indflydelse og udvikling</li> <li>Mulighed for faglig sparring</li> <li>En arbejdsplads i udvikling<br />&nbsp;</li> </ul> <strong>Vi forventer:</strong><br />&nbsp; <ul> <li>Har erfaring med eller lyst til at l&aelig;re mere omkring alderdomsforandringer og de st&oslash;ttebehov, der kan f&oslash;lge med.</li> <li>Ser udfordringer i at levere en indsats, der er tilpasset borgerens eget m&aring;l.</li> <li>Kan st&oslash;tte den enkelte borger og tilpasse/graduere st&oslash;tten l&oslash;bende i forhold til den enkelte borgers &oslash;nsker, behov og ressourcer.</li> <li>Kan arbejde ud fra en rehabiliterende referenceramme og har fokus p&aring; hvilke faglige tiltag der kan underst&oslash;tte borgeren og kollegaernes arbejde.</li> <li>Kan arbejde selvst&aelig;ndigt og indg&aring; i en teamorganisering.</li> <li>Er dynamisk, &aring;ben, faglig nysgerrig og motiverende.</li> <li>Vil arbejde med dig selv, og t&oslash;r forholde dig til din egen andel af den givne situation</li> <li>Er robust og har et stabilt fremm&oslash;de</li> </ul> &nbsp;<br />Stillingerne er til bes&aelig;ttelse snarest muligt.<br />&nbsp;<br /><strong>L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsevilk&aring;r:</strong><br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r i henhold til g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere:</strong><br />Yderligere oplysninger om stillingen kan rekvireres ved henvendelse til assisterende leder, Sabine Rahbeck, assisterende leder Heidi Rasmussen eller til assisterende leder Anne Mygind<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist er den 25. november 2015 kl. 12.00.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Natgruppen
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-11-2015 12:00

 • Vi søger to ernæringsassistenter på 30 timer ugentlig fra 1. januar 2016, hvor vi opstarter fremstilling af morgenmad, aftensmad og mellemmåltider samt tilberedning af den varme mad fra Byens Køkken.

  <em>Vi &oslash;nsker at styrke den tv&aelig;rfaglige indsats for borgerne og samspillet med de p&aring;r&oslash;rende, s&aring; den enkelte borger oplever et v&aelig;rdigt og meningsfuldt liv.</em><br />&nbsp;<br />Skt. Hans Parkens Plejecenter s&oslash;ger&nbsp;to ern&aelig;ringsassistenter p&aring; 30 timer ugentlig&nbsp;fra 1. januar 2016, hvor vi opstarter fremstilling af morgenmad, aftensmad og mellemm&aring;ltider samt tilberedning af den varme mad fra Byens K&oslash;kken.<br /><br /><strong>Vi kan tilbyde</strong> <ul> <li>En sp&aelig;ndende arbejdsplads, hvor vi s&aelig;tter en &aelig;re i at levere et godt varieret m&aring;ltid i god kvalitet</li> <li>Et godt arbejdsmilj&oslash; med engagerede og dygtige medarbejdere</li> </ul> <strong>Stillingen indeholder bl. a. f&oslash;lgende opgaver</strong> <ul> <li>Bestilling af f&oslash;devarer</li> <li>Fremstilling af morgenmad, aftensmad og mellemm&aring;ltider samt tilberedning af den varme mad fra Byens K&oslash;kken</li> <li>Bagning, desserter mv.</li> <li>Daglig oprydning og reng&oslash;ring i k&oslash;kkenet efter m&aring;ltiderne</li> <li>Egenkontrol</li> <li>Deltagelse i Skt. Hans Parkens kostudvalg</li> </ul> <strong>Forventninger til dig</strong> <ul> <li>Du er uddannet ern&aelig;ringsassistent</li> <li>Du kan arbejde selvst&aelig;ndigt</li> <li>Du kan&nbsp;planl&aelig;gge og koordinere</li> <li>Du br&aelig;nder for at lave gode og varierede m&aring;ltider</li> </ul> <br /><strong>L&oslash;n og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r</strong><br />Stillingerne er p&aring; 30 timer ugentligt og du indg&aring;r i en 4 ugers plan med arbejde hver anden weekend. Der kan forekomme enkelte aftenvagter ved aktiviteter i huset.<br />L&oslash;n- og ans&aelig;ttelsesvilk&aring;r efter g&aelig;ldende overenskomst mellem KL og forhandlingsberettigede organisation.<br /><br /><strong>Vil du vide mere?</strong><br />Yderligere oplysninger om jobbet kan du f&aring; ved henvendelse til rehabiliteringsleder Susanne Rask Andersen p&aring; tlf. 65513155 eller mail <a href="mailto:sura@odense.dk">sura@odense.dk</a>.<br /><br />Ans&oslash;gningsfrist&nbsp;er 25. november 2015, kl. 12.00.&nbsp;Vi forventer at holde samtaler den 27. november 2015 mellem kl. 9.00 - 12.00.<br />&nbsp;
  Arbejdssted:
  Skt. Hans Parkens Plejecenter
  Arbejdstid:
  Deltid
  Frist:
  25-11-2015 12:00