Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Høring af forslag til Natura 2000-handleplaner (2016-2021) for Odense Kommune og afgørelse om miljøvurdering
Odense Kommunes By- og Kulturudvalg har den 11. oktober 2016 vedtaget forslag til Natura 2000-handleplaner for Odense Kommune som hermed offentliggøres og fremlægges i offentlig høring
Forslag til lokalplan nr. 8-795 - Rugårdsvej 125 og 140 m.fl.
Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra ejerne af Autohuset Kronsbjerg om opførelse af ny biludstillingsbygning på Rugårdsvej 140 i tilknytning til den eksisterende virksomhed og give mulighed for bebyggelse på Rugårdsvej 125 m.fl., hvor den eksisterende biludstillingsbygning i dag er.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag nr. 4-792 - Blækhatten 25
Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra en privat investor om at opføre et friplejehjem ved Blækhatten 25 på vegne af Danske Diakonhjem.
Forslag til lokalplan nr. 0-786 - Skilte og facader i Odense bymidte
Lokalplanforslag nr. 0-786 Skilte & facader er udarbejdet for at revidere nuværende lokalplan for Skilte og Facader i bymidten nr. 0-548.
Lokalplanforslag nr. 0-782 - Udbygning af HF og VUC på City Campus
Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra HF & VUC FYN om opførelse af nyt byggeri til udvidelse af HF & VUC FYN i området omkring den eksisterende undervisningsbygning i City Campus.
Kommuneplantillæg nr. 8 - Stor udvalgsvarebutik i centrum
Kommuneplantillægget er udarbejdet efter ønske fra H&M om at sammenlægge den tidligere FONA butik med H&M butikken i naboejendommen Vestergade 45 til én 3.500 m2 stor udvalgsvarebutik.
Lokalplanforslag nr. 0-793 - Parkeringsplads ved Filosofhaven
Lokalplanen er udarbejdet for at muliggøre etablering af ca. 15 p-pladser og indeholder blandt andet bestemmelser om sti- og vejadgang, mulighed for etablering af erstatningstræer, såfremt eksisterende træer fjernes som følge af udlæg til p-areal, bevaring af ét træ og mulighed for klimasikring af området.

Afsluttede høringer

Omprioriteringer inden for børn- og ungeområdet - Budget 2017
Børn- og Ungeudvalget har drøftet, hvordan der kan skabes balance i budgettet for 2017. På mødet d. 7. juni 2016 har et flertal i udvalget besluttet at sende omprioriteringsforslag inden for en samlet ramme på omkring 40,5 mio. kr. i høring hos bestyrelser, MED-udvalg og andre interessenter.
Forslag til Kommuneplan 2016-2028
Hvilken storby skal Odense være?

Forslag til Byomdannelsesplan 2.0 for Odense havn er en del af denne høring, da den er omfattet af forslaget til Kommuneplan 2016-2028.
Forudgående høring for ændring af kommuneplanen - Dagligvarebutikker, etageboliger, parkering mv. i område ved Tværkajen, Havnegade og Havnepladsen ved Odense havn
By- og Kulturudvalget besluttede den 20. september 2016 at igangsætte en forudgående høring for ændring af kommuneplanen for området ved Tværkajen, Havnegade og Havnepladsen ved Odense havn.