Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Forudgående høring for ændring af kommuneplan - Udvidelser for Syddansk Universitet
Syddansk Universitet og Bygningsstyrelsen ønsker mulighed for udvidelser af universitetet. Dette kræver en ændring af kommuneplanrammerne i området.
Forslag til Lokalplan 2-776. Nyborgvej - Ejbygade
Lokalplanforslaget rummer mulighed for at opføre butik og boliger ved krydset Nyborgvej/Ejbygade

Afsluttede høringer

Forslag til Kommuneplan 2016-2028
Hvilken storby skal Odense være?

Forslag til Byomdannelsesplan 2.0 for Odense havn er en del af denne høring, da den er omfattet af forslaget til Kommuneplan 2016-2028.
Forudgående høring af kommuneplantillæg for serviceareal til Nyt OUH
Skal et friareal umiddelbart syd for det område, der er planlagt til at rumme Nyt OUH, ændre anvendelse, så det kan rumme hospitalsrelaterede servicefunktioner?
Forudgående høring for ændring af kommuneplanen - Retningslinjer for skilte og reklamer
By- og Kulturudvalget besluttede den 15. marts 2016 at igangsætte en forhøring for et tillæg til kommuneplanen med retningslinjer for reklamer og skilte i hele kommunen.
Ny Vestergade renoveres i 2016
Der skabes mere plads til cyklister, fodgængere og byliv.
Forudgående høring for udvidelsen af Meneta i Stige
Skal Meneta udvides sydøst for de nuværende fabriksbygninger?
Forslag til lokalplan nr. 4-781 - Erhvervsomraade Agerhatten
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en eksisterende virksomhed om mulighed for udvidelse af virksomheden, flere p-muligheder, opstilling af husstandsvindmøller mv.
Forslag til lokalplan nr. 1-778 - Toldbodgade
Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om, at opføre bygninger til anvendelse for regional lokalpsykiatri og sundhedshus samt parkeringshus til offentlig parkering.