Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Vedtagelse af Natura 2000-handleplaner (2016-2021) for Odense Kommune
Odense Byråd har den 19. april 2017 vedtaget Natura 2000-handleplaner for Odense Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplaner har tidligere været i offentlig høring i perioden 20. oktober – 15. december 2016
Foto af Odins Bro
Forslag til lokalplan nr. 1-801, Odins Bro
Forslag til lokalplan nr. 1-801 for Odins Bro. Retlig lovliggørelse af eksisterende vejstrækning og bro.
Fotot
Forslag til lokalplan, nr. 0-796, Tolderlundsvej, boliger og service og forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2016-2028
Forslag til Lokalplan nr. 0-796, Tolderlundsvej, boliger og service og forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2016-2028, er udarbejdet for at muliggøre anvendelse af eksisterende bygning til boliger, undervisning, offentlige formål, kontorformål eller liberalt erhverv. Lokalplanen skal samtidig sikre, at eksisterende bygning bevarer sin karakter af industribygning uanset anvendelse.

Afsluttede høringer

Fangel Bioenergi ApS
Indkaldelse af ideer og forslag forud for VVM-redegørelse og kommuneplantillæg for udvidelse af Fangel Bioenergi ApS, Østermarksvej 70, 5260 Odense S.
Oversigtskort
Forudgående høring af ændringer til kommuneplanen: Ombygning af plejecenter Kragsbjergløkke, Kragsbjergvej 72
Forudgående høring af ændringer til kommuneplanen, der muliggør anvendelse til boligformål.
Oversigtskort
Forudgående høring for ændring af kommuneplanen - Boligbebyggelse Rugårdsvej 3
Forudgående høring for ændring af kommuneplanen - Ny boligbebyggelse på Rugårdsvej 3
Erhvervsområde i Højme
Forudgående høring for ændring af kommuneplanen - ændring af anvendelse fra kontor- og service til let industri.
Oversigtskort
Forudgående høring, Gasagrunden som ny bydel
Forudgående høring for ændring af kommuneplanrammen for området Lavsenvænget 1, der i dag er udlagt som erhvervsområde.
Oversigtsfoto
Forudgående høring af ændringer til kommuneplanen: Nye boliger på Elvej 3 i Dalum
Forudgående høring af ændringer til kommuneplanen, der muliggør anvendelse til boligformål.
Projekt om fjernelse af faunaspærring i Ryds Å
Odense Kommune gør hermed opmærksom på, at projektet nu bliver offentliggjort i henhold til § 15 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27.juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.