Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Planforslag til Motorsportsanlæg i Kærby Mose samt VVM med miljøvurdering og forslag til miljøgodkendelser
Foreningen Fyens Motorsport ønsker at lave et motorsportsanlæg i Kærby Mose. Planforslagene, der er udarbejdet, for at kunne realisere projektet, er udarbejdet sideløbende med VVM-redegørelsen.
Forudgående høring for ændring af kommuneplanen - Nyt plejecenter ved Blækhatten
En privat investor ønsker at opføre privatfinansieret plejecenter med tilhørende ældreboliger på den østlige del af ejendommen Blækhatten 27 i Odense SØ.
Forslag til Lokalplan 2-776. Nyborgvej - Ejbygade
Lokalplanforslaget rummer mulighed for at opføre butik og boliger ved krydset Nyborgvej/Ejbygade

Afsluttede høringer

Forslag til Kommuneplan 2016-2028
Hvilken storby skal Odense være?

Forslag til Byomdannelsesplan 2.0 for Odense havn er en del af denne høring, da den er omfattet af forslaget til Kommuneplan 2016-2028.
Forudgående høring for ændring af kommuneplan - Udvidelser for Syddansk Universitet
Syddansk Universitet og Bygningsstyrelsen ønsker mulighed for udvidelser af universitetet. Dette kræver en ændring af kommuneplanrammerne i området.
Forudgående høring af kommuneplantillæg for serviceareal til Nyt OUH
Skal et friareal umiddelbart syd for det område, der er planlagt til at rumme Nyt OUH, ændre anvendelse, så det kan rumme hospitalsrelaterede servicefunktioner?
Forudgående høring for ændring af kommuneplanen - Retningslinjer for skilte og reklamer
By- og Kulturudvalget besluttede den 15. marts 2016 at igangsætte en forhøring for et tillæg til kommuneplanen med retningslinjer for reklamer og skilte i hele kommunen.
Ny Vestergade renoveres i 2016
Der skabes mere plads til cyklister, fodgængere og byliv.
Forudgående høring for udvidelsen af Meneta i Stige
Skal Meneta udvides sydøst for de nuværende fabriksbygninger?