Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Uddannelsespolitik ”Din fremtid er vores fremtid”
Odense Byråd har uddannelsespolitikken ”Din fremtid er vores fremtid” i høring i perioden 18/8 – 4/9.
Uddannelsespolitikken udtrykker en vision for hele uddannelsesområdet i Odense.
Restaureringsprojekt, vandløbsindsats Ellebækken, ODE-317
Odense Kommune har sammen med Natur Rådgivningen A/S udarbejdet vedlagte detailprojekt, ”Vandløbsindsats Ellebækken
3-848 lille format
Forslag til kommuneplantillæg nr. 41 og lokalplan nr. 3-848 Boliger på Staupudevej 21, Åsum
Planforslagene muliggør udstykning af en del af ejendommen på Staupudevej 21 i Åsum landsby til 6 parcelhusgrunde.
Markhaven - lille
Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan nr. 3-742 for boligområde ved Markhaven
Planforslagene er udarbejdet for at muliggøre udbygning af området ved Markhaven med cirka 180 tæt/lave og åben/lave boliger og etablering af grønne områder.
Tillæg nr. 6 til spildevandsplanen for et område i Bullerup
Forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen for et område omkring Markhaven i Bullerup
Forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplanen omfatter et område omkring Markhaven i Bullerup i den nordlige del af Odense Kommune.
Trekantgrunden lille
Forslag til kommuneplantillæg nr. 33 og lokalplan nr. 1-787 for område ved Tværkajen, Havnegade og Londongade, Odense havn.
Planforslagene er udarbejdet for at muliggøre omdannelsen af området ved Tværkajen, Havnegade og Londongade, Odense havn med etablering af butikker, service, boliger, grønne rekreative områder og parkering i p-hus og på terræn.
Juelsmindevej 215
Forslag til Lokalplan nr. 8-854 Boliger på Juelsmindevej og forslag til kommuneplantillæg nr. 39.
Forslag til Lokalplan nr 8-854 Boliger på Juelsmindevej og forslag til kommuneplantillæg nr. 39 muliggør cirka 45 lejligheder på cirka 50-70 m2 samt tilhørende p-pladser.
Gartnerbyen - 250
Forslag til kommuneplantillæg nr. 16 og lokalplan nr. 8-811 for Gartnerbyen
Planforslagene er udarbejdet for at muliggøre udviklingen af GASA-grunden til en ny bydel, der får navnet Gartnerbyen og vil indeholde erhverv, butikker, offentlige parker og pladser samt boliger ved Middelfartvej/Lavsenvænget i Bolbro.
Elvej - lille
Forslag til kommuneplantillæg nr. 35, Elvej 3
Forslag til kommuneplantillæg nr. 35 - ændring af anvendelsen af Elvej 3 fra serviceområdet til boligområde.
Illustration
Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr 0-852 for boliger på Rugårdsvej 33y
Planerne skal muliggøre etablering af etageboliger på den nuværende offentlige parkeringsplads.