Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Fangel Bioenergi ApS
Indkaldelse af ideer og forslag forud for VVM-redegørelse og kommuneplantillæg for udvidelse af Fangel Bioenergi ApS, Østermarksvej 70, 5260 Odense S
Forudgående høring for ændringer i kommuneplanen - rammer til kolonihaveformål
For en del af kolonihaverne i Odense er der uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og de rammeområder, der er udlagt i kommuneplanen. Der skal derfor udarbejdes kommuneplantillæg for disse områder.
Projekt om fjernelse af faunaspærring i Ryds Å
Odense Kommune gør hermed opmærksom på, at projektet nu bliver offentliggjort i henhold til § 15 i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 834 af 27.juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
Billede
Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan nr 0-790 Det nye H. C. Andersens Hus
Planerne skal give mulighed for at bygge ny museumsbebyggelse og anlægge offentligt tilgængelig museumshave i den nuværende Lotzes Have.
Oversigtskort
Forslag til lokalplan nr. 4-802, Niels Bohrs Allés forlængelse
Lokalplanen udgør det lokalplanretlige grundlag for vejanlægget Niels Bohrs Allés forlængelse.
Billede
Forslag til lokalplan nr. 0-798, Bebyggelse omkring Vestergade, Torvegade og Fisketorvet
Forslag til lokalplan nr. 0-798 for bebyggelse omkring Vestergade, Torvegade og Fisketorvet. Lokalplanen muliggør etablering af 2 karrébebyggelser og et byhus mellem Nørregade og Albani Torv.

Afsluttede høringer

Oversigtskort
Forudgående høring for ændring af kommuneplanen - Boligbebyggelse Rugårdsvej 3
Forudgående høring for ændring af kommuneplanen - Ny boligbebyggelse på Rugårdsvej 3
Erhvervsområde i Højme
Forudgående høring for ændring af kommuneplanen - ændring af anvendelse fra kontor- og service til let industri.
Oversigtskort
Forudgående høring, Gasagrunden som ny bydel
Forudgående høring for ændring af kommuneplanrammen for området Lavsenvænget 1, der i dag er udlagt som erhvervsområde.
Oversigtskort
Forslag til lokalplan nr. 1-804, Kochsgade 90-94
Lokalplanen er udarbejdet for at kunne omdanne Kochsgade 90-94 fra tankstation til boligområde og opføre ca. 26 ungdomsboliger.