Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Oversigtskort
Forslag til lokalplan nr. 1-804, Kochsgade 90-94
Lokalplanen er udarbejdet for at kunne omdanne Kochsgade 90-94 fra tankstation til boligområde og opføre ca. 26 ungdomsboliger.
Oversigtskort
Forudgående høring, Gasa grunden som ny bydel
Forudgående høring for ændring af kommuneplanrammen for området Lavsenvænget 1, der i dag er udlagt som erhvervsområde.
Intet billede
Forslag til lokalplan nr. 5-784, Boliger ved Stationsvej 12-14
Forslag til lokalplan nr. 5-784, Stationsvej 12-14, der muliggør etablering af 40 boliger i et nedlagt erhvervsområde.