Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Illustration
Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 og lokalplan nr 0-852 for boliger på Rugårdsvej 33y
Planerne skal muliggøre etablering af etageboliger på den nuværende offentlige parkeringsplads.
Illustration
Forslag til Lokalplan nr. 0-850 for Boliger ved Engelstoftsgade og forslag til kommuneplantillæg nr. 38
Forslag til lokalplan nr. 0-850 for Boliger ved Engelstoftsgade og forslag til Kommunplantillæg nr. 38, der muliggør etablering af 1.950 m2 boligbebyggelse i eksisterende boligområde ved Thomas B. Thriges Gade, Skibhusvej og Engelstoftsgade.
Oversigtskort
Forslag til kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplan 5-851 for boliger på Parkvej
Forslag til kommuneplantillæg nr. 34 og lokalplan 5-851 muliggør etablering af etageboliger, hvor der i dag er garager, boldbane og affaldsplads.
Oversigtskort
Forudgående høring for ændring af kommuneplanen – Boliger og service ved Vibelundvej
Indkaldelse af bemærkninger og idéer i forbindelse med foreslåede ændring af kommuneplanens rammer. Et område ved Vibelundvej foreslås omdannet til en ny "bydel" med blandt andet et plejecenter.
Roulund_lille
Forslag til kommuneplantillæg nr. 42, forslag til lokalplan nr. 5-768 Erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 50 og Miljørapport.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplan nr 5-768 for et erhvervsområde ved motorvejsafkørsel 50. Lokalplanområdet ligger omkring vejene Munkebjergvej og Drejebænken og dækker et område på cirka 396.000 m2.
Oversigtskort
Forslag til kommuneplantillæg nr. 44, Erhvervsområde i Højme og Forslag til Lokalplan nr 6-803 Erhvervsområde ved Fynske Motorvej, Højme samt tilknyttet Miljørapport
Forslag til kommuneplantillæg nr. 44, Erhvervsområde i Højme muliggør et samlet erhvervsområde til lettere industri.

Forslag til Lokalplan nr. 6-803, Erhvervsområde ved Fynske Motorvej, Højme muliggør etablering af virksomheder til lettere industri. Samtidig muliggør lokalplanen etablering af regnvandsbassin vest for Sanderum

Miljørapporten undersøger følgende to områder. Dels trafikstøjen og andre trafikale gener til og fra området samt påvirkning af de særlige drikkevandsinteresser.
Gartnerbyen
Forslag til tillæg nr.5 til Odense Kommunes spildevandsplan 2011-2022 - Gartnerbyen
Forslag til tillæg nr. 5 til Odense Kommunes spildevandsplan 2011-2022 - Gartnerbyen
Højme
Forslag til tillæg nr.4 til Odense Kommunes spildevandsplan 2011-2022 - Højme
Forslag til tillæg nr. 4 til Odense Kommunes spildevandsplan 2011-2022 for et nyt erhvervsområde i Højme
Oversigtskort
Forslag til lokalplan nr. 0-855 Boliger i den nordlige del af Thomas B. Thriges Gade
Forslaget til lokalplan muliggør anvendelse af 4. sal til boligformål i to bebyggelser i byomdannelsesprojektet Fra Gade til By på Thomas B. Thriges Gade.