Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Lokalplanforslag nr. 0-775 - Centerområde Vesterbro 33
Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra privat grundejer for at give mulighed for at opføre en ny bebyggelse i 2-3½ etager på hjørnet af Vesterbro og Vindegade med en dagligvarebutik i stueetagen og lejligheder på etagerne over stueniveau.

Afsluttede høringer

Forudgående høring – Blandet boliger og erhverv i Cortex Park Vest
Grundejer Freja Ejendomme ønsker, at udvikle 2. etape af forsker- og videnbyen Cortex Park og har anmodet om lokalplanlægning af deres arealer vest for Campusvej.
Forudgående høring - Boliger ved Markhaven, Bullerup
Ny planlægning skal give plads til boliger ved Markhaven i Bullerup.
Forslag til kommuneplantillæg - ændring af Korup lokalcenter til Korup bydelscenter
Kommuneplantillægget er udarbejdet for at ændre anvendelsen fra Korup lokalcenter til Korup bydelscenter.
Lokalplanforslag nr. 0-771 Udvidelse af Marie Jørgensens Skole, Skt. Hans Plads 3-5
Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for at opføres 3 tilbygninger til skolens eksisterende lokaler samt sikre bevaringen af den eksisterende bevaringsværdige bygninger.
Forslag til kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplanforslag nr. 2-762 - Boliger og service på Østerbro 21 og 41, COOP-grunden
Planerne er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra ejeren af COOP-grunden, der ønsker at omdanne deres fraflyttede lagerarealer (tidligere lager- og møbelsalg på Østerbro) til område med boliger og service.
Forslag til revision af § 18 puljen
Med afsæt i Civilsamfundsstrategien og input fra frivillig sociale foreninger er der lavet et forslag til revision af retningslinjerne for § 18 puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde.
Fritidspolitik
Folkeoplysningsudvalget i Odense Kommune sender hermed et udkast til Fritidspolitik 2016-2020 i høring.
Planstrategi 2015 - Ny Odense – fra stor dansk by til dansk storby
Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen.
Veteranstrategi
Beskæftigelses- og Socialudvalget vil gennem en helhedsorienteret indsats sikre, at veteraner, der kommer hjem efter endt udsendelse med ar på krop og sjæl, får det bedst mulige afsæt for fremadrettet at fungere så optimalt som muligt såvel uddannelses- og arbejdsmæssigt som mentalt og socialt.