Spring til indhold
Luk

Høringer i Odense Kommune

 

I høring nu

Forslag til Kommuneplan 2016-2028
Hvilken storby skal Odense være?

Forslag til Byomdannelsesplan 2.0 for Odense havn er en del af denne høring, da den er omfattet af forslaget til Kommuneplan 2016-2028.
Forslag til lokalplan nr. 0-777 - Munke Mose Allé 9
Bygningerne anvendes i dag til undervisning. Med lokalplanen gives der mulighed for, at det samlede bygningsanlæg inden for lokalplanområdet kan anvendes til boliger og offentlig og privat serviceformål.

Afsluttede høringer

Omprioriteringer på børn- og ungeområdet
Høring i forbindelse med udmøntning af budget 2016 inden for børn- og ungeområdet